Pri rekonštrukcii teplovodov prídeme o niekoľko desiatok stromov

Iste ste si na chodníkoch, cestách a trávnatých plochách všimli zvláštne značky. Už začiatkom mája sa začne s výkopovými prácami na obnove a rekonštrukcii rozvodov ÚK a výroby tepla.

Investor Kysuca s.r.o., ktorý má túto rekonštrukciu na starosti, už teraz robí prípravné práce, aby aby ich pri výmene teplovodov nič nezaskočilo. Na chodníkoch, cestách a aj trávnatých plochách je už vyznačené trasovanie teplovodov. Staré rúry sa vykopú a budú nahradené novými.

Pri tomto trasovaní stoja v ceste zábradlia a stromy, ktoré sú postupne odpílené a vyrúbané. Na to, či budú aj vysádzané nové stromy sme sa pýtali primátora Kysuckého Nového Mesta.

Tie stromy, ktoré sa teraz vyrezali sú súčasťou projektu rekonštrukcie teplovodov.
Oficiálne má investor Kysuca s.r.o. povolenie na výrub niekoľko desiatok stromov. Nové stromy vysadí na vlastné náklady po rekonštrukcii teplovodov.
Zoznam týchto stromov je u investora /Kysuca s.r.o./ ale samozrejme aj na Mestskom úrade u pani Ing. Kubicovej.
Napriek tomu, že tých stromov má byť vyrúbaných niekoľko desiatok, investor nás ubezpečil, že nebudú rúbať naraz a bezhlavo.
K samotnému výrubu pristúpia až tesne pred konkrétnou etapou v danej časti. 
Je to dobré, lebo takto sa možno obídu a ušetria niektoré stromy, pokiaľ to bude technicky možné.
Avšak musíme byť pripravení,  že niektoré stromy sa budú rezať aj v plnom vegetačnom období.
My sme tento ich krok napriek tomu privítali.

Ing. Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta

Autor: Miroslav Janouš
Foto: autor