Priebežný stav petície za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci RLP

RLP v KNM

Od 1. februára 2018 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR bola v Kysuckom Novom Meste zrušená posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Toto rozhodnutie okamžite vzbudilo vlnu pohoršenia a pobúrenia medzi obyvateľmi nielen mesta, ale aj priľahlých obcí, v dôsledku čoho bola spustená petícia za zachovanie RLP.

K zrušeniu RLP v Kysuckom Novom Meste, ale napríklad aj v meste Rajec došlo 1.februára 2018.  V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.  Táto zmena by mohla mať naozaj veľmi výrazný vplyv na kvalitu lekárskej pomoci v ťažko skúšanom regióne, kde doprava veľakrát kolabuje a príchod rýchlej lekárskej pomoci zo Žiliny, ktorá sa nachádza najbližšie ku Kysuckému Novému Mestu, môže trvať veľmi dlho.

Aj preto sa ZMO Dolných Kysúc v zastúpení primátora mesta a starostov obcí rozhodol zorganizovať petíciu za zachovanie RLP v Kysuckom Novom Meste.

Keďže zber podpisov bol ukončený,  informovali sme sa v akom štádiu sa momentálne petícia nachádza.

„Petičnému výboru Petície za zachovanie RLP v Kysuckom Novom Meste v zložení prímátor mesta a starostovia obcí okresu Kysucké Nové Mesto sa podarilo zozbierať 9684 podpisov. Petícia bude doručená MZSR (Ministerstvu zdravotníctva). Očakávame, že našej oprávnenej žiadosti podporenej takýmto množstvom podpisov občanov spádovej oblasti tejto RLP bude vyhovené. Sme presvedčení, že vzhľadom na charakter nášho regiónu – vysoko priemyslená oblasť, preťažená cesta 1.triedy s výskytom ťažkých dopravných nehôd, je naša požiadavka viac ako oprávnená,“ pre novinyknm.sk v odpovedi uviedol prednosta mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo.

Teraz už len zostáva dúfať, že Ministerstvo zdravotníctva zváži svoje rozhodnutie a obnoví v Kysuckom Novom Meste posádku RLP, nakoľko aj kvôli častým dopravným nehodám je v tomto regióne naozaj potrebná.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: pixabay