Prieskum týkajúci sa obmedzenia otváracích hodín pre prevádzky v Kysuckom Novom Meste

 

V súvislosti s návrhom na zmenu  a doplnenie VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto sme sa rozhodli zrealizovať prieskum, v ktorom chceme zistiť, aký je názor samotných obyvateľov na toto riešenie.

Konkrétnejšie by podľa doplneného a zmeneného VZN mohli podnikatelia prevádzkovať svoje zariadenia počas piatkov a sobôt iba do 24:00 hod, letné terasy do 22:00 hod a diskotéky by mohli byť otvorené najviac  do 2:00 hod, aza predpokladu, že  činnosť z prevádzkarne nebude negatívne vplývať na životné prostredie, nebude rušiť nočný pokoj a bude v súlade s predpismi a týmto nariadením.

Súčasťou sú aj výnimky, kedy by mohli byť prevádzkarne otvorené aj dlhšie, je to napríklad počas svadieb,  stužkových slávností, jubilejných rodinných osláv, koncertov a podobných akcií, tiež napríklad počas podujatí, ktoré organizuje mesto ako sú Jakubovské hody, Vianočné trhy a podobne.

Keďže predpokladáme, že táto zmena bude mať svojich zástancov aj odporcov, rozhodli sme sa urobiť verejný prieskum a zistiť vaše názory na túto tému. Prieskum je dostupný v pravom bočnom panely našej stránky aj v článku nižšie.

Návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 3/2010 podľa informácií z mestského zastupiteľstva zo dňa 15.3.2018 bol predkladateľmi stiahnutý, no zároveň bolo navrhnuté, aby sa v komunikácii na túto tému pokračovalo aj ďalej a zriadila sa komisia, v ktorej budú zastúpené rôzne strany ako podnikatelia, obyvatelia aj poslanci, ktorí majú záujem vstúpiť do riešenia daného problému. Pán  poslanec Holienčík je v tejto súvislosti ochotný s obyvateľmi vstúpiť aj do diskusie, každý koho sa problém dotýka a má k nemu čo povedať, ho môže prostredníctvom SMS kontaktovať. Kontakt na pána poslanca Holienčika je zverejnený  na stránke mesta.

V súvislosti s daným problémom (nadmerný hluk, neprispôsobivé správanie sa počas nočného pokoja a podobne) navrhol primátor mesta  zriadiť komisiu, o ktorej hovoril poslanec Holienčík, ktorá by pracovala na tomto probléme. Komisia by mala byť zložená  spôsobom: zástupca za poslancov, zástupca za podnikateľov a zástupca za obyvateľov. Za vytvorenie komisie bude zodpovedný prednosta mestského úradu.

Prieskum

[formidable id=“9″]

Autor: redakcia

Snímka: pixabay