Primátor zaslal otvorený list konateľom spaľovne

Existencia spaľovne nebezpečných a nemocničných odpadov v našom meste je tŕňom v oku obyvateľov už niekoľko rokov. Preto primátorovi či pracovníkom mestského úradu neustále kladú rôzne otázky ohľadom zberu, uskladnenia, samotnej likvidácie odpadov a technického vybavenia zariadenia.

Ani primátor neostal voči občanom ľahostajný a zaslal konateľom spoločnosti otvorený list. Jeho obsahom sú najmä otázky, ktoré medzi občanmi neustále rezonujú. Veríme, že konatelia spoločnosti zašlú odpoveď, ktorú následne tiež zverejníme. Zatiaľ prinášame znenie otvoreného listu:

Dobrý deň, vážení konatelia spoločnosti,

obraciame sa Vás ako na konateľov spoločnosti, ktorá prevádzkuje spaľovňu umiestnenú v Kysuckom Novom Meste.

Vaša spoločnosť dlhodobo prevádzkuje na území mesta spaľovňu, ktorá je občanmi Kysuckého Nového Mesta a okolitých obcí vnímaná ako zdroj, ktorý zaťažuje životné prostredie v meste a okolí a negatívne ovplyvňuje kvalitu ich života.

     Keďže jednou zo základných úloh mestskej samosprávy je utvárať a chrániť  zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta a chrániť životné prostredie, obraciame sa na Vás s otázkami, ktoré dlhodobo zaujímajú našich občanov.

  1. Ako je v spaľovni zabezpečené, aby sa škodliviny nedostávali do životného prostredia (najmä do ovzdušia a podzemných vôd)?
  2. Akú technológiu v spaľovni využívate? Prosíme o zjednodušený popis princípu fungovania vašej spaľovne, popis jednotlivých činností, prípadne technologických postupov a operácií.
  3. Je vaša spaľovňa prístupná ako spaľovňa odpadu pre širokú verejnosť? Čo treba pre to urobiť, aké podmienky je nutné splniť pri nebezpečnom a komunálnom odpade, aké sú cenníky za poskytovanie týchto služieb?
  4. Ako je zabezpečená ochrana ovzdušia? Aké sú opatrenia v prípade neočakávaných udalostí (napr. havárií) pri ochrane ovzdušia?
  5. Kde je skladovaný odpad pred samotným spaľovaním?
  6. V ako dennom harmonograme pracuje spaľovňa?
  7. Je pravda, že sa vo vašej spaľovni spaľujú aj nemocničné odpady? Ak áno, tak ako? Je to bezpečné?
  8. Je možné v dohľadnej dobe usporiadať deň otvorených dverí, prípadne organizovať takéto dni v pravidelných intervaloch?

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že tento list Vám zasielame formou otvoreného listu, ktorého obsah bude zverejnený na webovom sídle mesta, sociálnych sieťach a lokálnych printových médiách. V prípade, že nám poskytnete odpovede, tieto, vo verejnom záujme, zverejníme rovnako.

Veríme, že tento list prispeje vo zvýšenej miere k informovanosti našich občanov.

S pozdravom                                                                                                         

                    Ing. Marián Mihalda, primátor

Zdroj: stránky mesta