Rozkopané chodníky a cesty musia byť dané do pôvodného stavu

Rekonštrukcia distribučnej sústavy tepla v Kysuckom Novom Meste je v plnom prúde. Rozkopané chodníky, cesty, zelené plochy…

V hornej časti mesta to momentálne vyzerá ako „na bojisku“. V niektorých úsekoch boli kvôli rekonštrukcii distribučnej sústavy tepla odstránené celé časti chodníkov, ako napríklad na ulici 9.mája. Výkopové práce sa nevyhli ani cestám a zeleným plochám.

V posledných dňoch sme zaregistrovali otázky týkajúce sa konečnej úpravy všetkých plôch, ktoré boli v rámci rekonštrukcie tepelných rozvodov „rozkopané“.

So žiadosťou o odpoveď sme sa obrátili na mestský úrad.

„Rekonštrukcia tepelných rozvodov, v rámci ktorej sa muselo rozkopať mnoho chodníkov prebieha v súvislosti s platným rozkopovým povolením. Toto povolenie zahŕňa aj úpravu plôch, ktoré musia byť dané do pôvodného stavu. Ako sa budú jednotlivé plochy asfaltovať závisí od miery poškodenia týchto plôch. Čo sa týka financií, všetky náklady spojené s rekonštrukciou tepelných rozvodov sú súčasťou dotácie,“ informovala v odpovedi prednosta MSÚ KNM, PaeDr. Emília Becová.

Zostáva nám už len dúfať, že chodníky a cesty sa budú asfaltovať v súvislých plochách, tak aby mesto nevyzeralo ako jedna „látanina“.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: autorka