Rozvoj odborného vzdelávania pokračuje

Žilinská župa dnes slávnostne otvorila v poradí štrnáste centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Nové centrum je zriadené pri Strednej odbornej škole (SOŠ) strojníckej v Kysuckom Novom Meste. 

Odborné centrum pri SOŠ strojníckej je zamerané na oblasť INDUSTRY 4.0  teda pre robotizáciu, automatizáciu, CAx technológie a zváracie technológie. Cieľom nového centra je pripravovať odborníkov na technologické zmeny. S tým súvisí napríklad rozširovanie kurzov vzdelávania, či zavádzanie nových príťažlivých interaktívnych metód vzdelávania vo virtuálnej realite (technológia zvárania a podobne). 

SOŠ strojnícka v Kysuckom Novom Meste je v systéme duálneho vzdelávania zapojená už piaty rok, dnes v ňom študuje 177 z celkového počtu 506 žiakov u troch zamestnávateľov – Schaeffler Kysuce spol. s.r.o., Kia Motors Slovakia s.r.o. a OMNIA KLF, a.s. v odboroch – mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik špecialista automobilovej výroby. ,,Nakoľko si chceme zachovať vnímavosť aj na najaktuálnejšie témy spoločnosti – e-mobilita, zelené energie a technológie, smart riešenia v mnohých oblastiach, značka COVP nám prináša aj tieto výzvy a chceme sa s nimi zodpovedne popasovať spoločne  so spolupracujúcimi spoločnosťami a firmami“ doplnil riaditeľ školy Ondrej Holienčík. 

Doteraz župa otvorila centrá zamerané na strojárstvo, automobilový priemysel, stavebníctvo, elektrotechniku, lesníctvo a drevárstvo, gastronómiu a služby, poľnohospodárstvo – kynológiu, informačné technológie, dopravu, či oblasť pošty a telekomunikácií. ,,Sme presvedčení, že nové centrum ponúkne žiakom  odborné vzdelávanie a prípravu na vysokej kvalitatívnej úrovni a zastreší potrebnú spoluprácu so zamestnávateľmi tak, aby vzdelávanie zodpovedalo aktuálnym potrebám a požiadavkám trhu práce,“ povedal vicežupan Peter Weber.  

V aktuálnom školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva spolu 1281 žiakov v 19 stredných odborných školách u 127 zamestnávateľov. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom počet žiakov stúpol o jednu tretinu a zapojených je o šesť škôl viac.