S multifunkčným ihriskom pri priemyslovke to bude zrejme trochu inak

Pri Strednej priemyselnej škole v KNM plánoval Žilinský samosprávny kraj vystavať multifunkčné ihrisko. Financované malo byť z rozpočtu ŽSK. Zdá sa, ale že s ihriskom to bude trochu inak.

Ihrisko sa malo podľa informácií, ktoré nám v minulom roku zaslal ŽSK, dokončiť už v tomto roku. Pre nedostatky v projektovej dokumentácií bol proces verejného obstarávania zrušený. Podľa informácií zo župy mal byť projekt upravený, následne opäť schválený zastupiteľstvom ŽSK a potom sa malo pristúpiť k jeho realizácii.

Po viac ako pol roku sme sa so žiadosťou o informácie ohľadom výstavby multifunkčného ihriska obrátili na ŽSK opäť.

Odpoveď nás prekvapila.

„Projekt športového areálu pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto mal Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) záujem realizovať na etapy. Nedošlo však k úprave projektovej dokumentácie, nakoľko prišla požiadavka z Mesta KNM na bezodplatný prevod pozemku za účelom výstavby športovej haly.   Dňa 14.03.2019 sa na Úrade ŽSK uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ŽSK, Mesta KNM a basketbalového klubu, kde sa prerokovala možná spolupráca. V apríli tohto roka ŽSK zaslal Mestu KNM žiadosť o vypracovanie 2 geometrických plánov na možnú zámenu pozemkov (1 doručený na kataster) a žiadosť o doručenie záväzného stanoviska zo strany Mesta KNM. Následne bolo ŽSK doručené stanovisko zo strany Mesta KNM a to súhlas s navrhnutým postupom zo strany ŽSK. V súčasnosti sa hľadá premet zámeny s Mestom KNM,“ informoval v odpovedi ŽSK.

Pre upresnenie informácie, ŽSK v odpovedi uvádza basketbalový klub, ale podľa našich informácií sa jedná o hádzanársky zväz.

Aj športová hala, ktorú by mesto stavalo v spolupráci s hádzanárskym zväzom by bola multifunkčná. Zatiaľ, ale nie sú známe podmienky hádzanárskeho zväzu v súvislosti s výstavbou a financovaním športovej haly, čiže nie je jasné, aký výhodný bude projekt pre mesto.

Začiatkom júla by mali byť známe podmienky dotácie. Ak by zámer nevyšiel, malo by sa pokračovať vo výstavbe multifunkčného ihriska podľa pôvodné plánu cez ŽSK.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka