Semafor na povinskom moste-vyjadrenie mesta Kysucké Nové Mesto

O informácie o možnom vybudovaní svetelnej križovatky sme požiadali aj mesto Kysucké Nové Mesto.  Mesto potvrdilo neoficiálnu informáciu, ktorú sme zverejnili v predchádzajúcom článku.

„MDaV SR hľadalo čiastkové riešenie, akým by sa čiastočne znížilo súčasné dopravné zaťaženie radoľskej križovatky a v samotnom meste počas striedania pracovných zmien. Prišlo s návrhom, ktorý mali následne posúdiť odborníci z MDaV SR, spočívajúci v tom, že pre ľahšiu priechodnosť aút smerujúcich z Kysuckého Nového Mesta do Čadce by sa na radoĺskej križovatke zablokoval smer  z Kysuckého Nového Mesta do Čadce.  Tento smer by sa  odchýlil na novovybudovanú svetelnú križovatku pri výjazde z povinského mosta. Obe križovatky by boli zosynchronizované. Prínos riešenia by mal byť v tom, že  autá smerujúce z Kysuckého Nového Mesta do Čadce by neblokovali výjazd na Žilinu, čím by sa tento smer urýchlil a spriechodnil  a teda menej aút by bolo zablokovaných počas striedania  pracovných zmien v uliciach samotného mesta. Týmto riešením by sa do času vybudovania  diaľničného privádzača  D3 zlepšila  dopravná priechodnosť v uliciach  mesta najmä počas striedania spomýnaných pracovných zmien.  Realizovateľnosť takéhoto riešenia  bola dopravnými odborníkmi už vyhodnotená a bola odprezentovaná pri stretnutí zástupcov MDaV SR na Obecnom úrade v Radoli, zodpovedal otázku prednosta MsÚ KNM, Ľubomír Ježo.

Autor: Petronela Hercová

Foto: Pixabay