Seniori na návšteve v strednej drevárskej škole v Krásne nad Kysucou

Dňa 23.10.2018  klienti CSS Kamence navštívili strednú drevársku školu v Krásne nad Kysucou. Pri vstupe do školy ich privítala p. zástupkyňa PhDr. Karin Bugalová, ktorá ich sprevádzala počas celej návštevy školy.

„Naši seniori si boli najskôr prezrieť pracovné dielne, ktoré sú mimo areál školy. Tu nás privítal p. riaditeľ PaedDr. Ján Palko so svojou zástupkyňou. Predstavili nám prevádzku dielní aj s ukážkami prác ako sú drevári, čaluníci, maliari, murári. Školu navštevuje okolo 300 žiakov, ktorí študujú v rôznych odboroch. Študenti si v rámci praktických činností sami opravujú školu, vyrábajú nové dvere, prerábajú WC zariadenia,“ uviedla Mária Suchánková z CSS Kamence KNM.

Po návrate z dielni si seniori prezreli školu a CVČ, kde si študenti dopĺňajú výchovno-vzdelávací proces.  Seniori sa tu občerstvili čajom a sušienkami a dievčatá zo študijného odboru technológie ochrany a tvorby životného prostredia im ukázali pletenie zvončekov a košíčkov z prírodného materiálu pedig. Všetkých klientov táto činnosť zaujala a radi by sa ju naučili.

„Pani zástupkyňa nám prisľúbila návštevu nášho zariadenia, kde študenti školy naučia našich seniorov túto činnosť. Už sa všetci tešíme na návštevu študentov a spoločné posedenie pri pracovnej činnosti a vytváraní výrobkov. Seniori boli nakoniec obdarovaní malým darčekom, ktorý vyrobili študentky školy. Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa na nové spoločné stretnutie,“ dodala Mária Suchánková z CSS Kamence KNM.

Bc. Mária Suchánková

sociálny pracovník