Seniori z CSS Kamence víťazmi súťaže „Pieseň nás spája“

Súťaž „Pieseň nás spája“ sa uskutočnila v záhradných priestoroch CSS PARK Čadca za pekného slnečného počasia v stredu 12. júna. 2019.

Podujatia sa zúčastnili seniori zo šiestich zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. CSS Kamence reprezentovali p. Anna a p. Pavol, ktorých sprevádzal na heligónke žiak ZUŠ mladý Daniel. Spoločné nacvičovanie pred súťažou prinieslo odmenu. Vynikajúci dvojhlasný spev podporený skvelou hrou na heligónke, odborná porota zložená z učiteľov čadčianskej ZUŠ jednoznačne určila za víťaza našich seniorov. Všetci súťažiaci predviedli výborné spevácke výkony, za čo boli odmenení potleskom, diplomom a plaketou. Okrem súťažiacich vystúpili v programe aj dobrovoľníci,  mladí ľudia z celého sveta,  členovia KERICu – neziskovej mimovládnej mládežníckej organizácie so sídlom v Čadci.

Spoločenská akcia prispela k upevneniu vzájomných spoločenských kontaktov a nadviazaniu priateľských vzťahov so seniormi z okolitých zariadení sociálnych služieb a s mladými ľuďmi z celého sveta.


Text a foto: Mgr. Ladislav Feiler, soc. pracovník CSS Kamence