Septembrové zasadnutie KMMP

V pondelok 9. septembra sa uskutočnilo 21. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského parlamentu. Na zasadnutí sme privítali nových členov, ktorí sa nám v krátkosti predstavili. Spoločne sme zhodnotili augustové aktivity. Medzinárodný deň športu poslanci zhodnotili pozitívne a naplánovali ďalšie športové dni. Veľký úspech mal Deň bublín, počas ktorého sme zabublinovali celé námestie a vyčarili úsmev na detských tvárach.

Mládežnícki poslanci si naplánovali ďalšie aktivity na september a zapoja sa do Európskeho týždňa mobility, Európskeho týždňa športu a do Týždňa dobrovoľníctva, kedy budeme upratovať okolie rieky Kysuca a židovského cintorína.


Na zasadnutí sa zúčastnil aj primátor mesta Kysucké Nové Mesto a poprial mladým poslancom veľa úsilia v ich práci a zodpovedal otázky, ktoré mládež zaujímali. 


Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom.

Matúš Maljar