Situáciu s nedostakom lekárov v Kysuckom Novom Meste ŽSK zrejme nevyrieši

Zdravotná starostlivosť na Slovensku sa stáva luxusom. Nielen v tom, že za mnoho úkonov a liekov si pacient musí zaplatiť, ale aj v tom, že dostať sa k lekárovi na vyšetrenie je niekedy proces na dlhé týždne, ba až mesiace.

Názory na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany obyvateľov Slovenska a vládnej elity sa diametrálne líšia. Choroba sa pre ľudí z nižších sociálnych tried stáva luxusom, ktorý im naháňa hrôzu. Byť  chorý znamená hlboko siahnuť do peňaženky. Čo je ešte horšie, byť chorý znamená dožadovať sa zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý je pre ľudskú dôstojnosť a úctu k ľudskému životu doslova výsmechom.

Žiaľ, v tejto veci za nás rozhodujú politici a tým, že oni sami sa s takýmto problémom nepotýkajú, nedokážu pochopiť, aké ťažké  je pre človeka s podozrením na vážnu chorobu, čakať mesiac a viac na dôležité vyšetrenie. Alebo stáť ráno o tretej pred budovou zdravotného centra, aby sa na vyšetrenie u špecialistu zapísali medzi prvými, respektíve, aby sa stihli zapísať do stanoveného počtu pacientov, ktorých v ten deň daný špecialista môže vyšetriť.

No áno, to sú tie nešťastné limity. Lenže ten, kto prišiel s nápadom stanoviť lekárom limity, mal prísť aj s nápadom, ako vysvetliť ľudskému telu, že ochorieť môže len vtedy, keď  to limity na ošetrenie dovolia.

Ale poďme k veci. O zlepšenie situácie s lekármi v Kysuckom Novom Meste sa poslanci mestského zastupiteľstva snažia už dlhdodobo. Aspoň to tak tvrdia.

lekári v KNM

Je, ale jasné, že tento problém sa tak skoro nevyrieši.

„ŽSK v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlhodobo upozorňuje zdravotné poisťovne na nedostatočný počet špecialistov v regióne Kysúc, najmä v odboroch neurológia, dermatovenerológia, imunológia a alergológia. Nakoľko nie je v kompetencii
ŽSK nariadiť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, kde majú prevádzkovať svoje ambulancie, ŽSK sa snaží participovať a rozšíriť rezidentský program aj o špecialistov. Rezidentský program v súčasnosti vychováva len všeobecných lekárov pre dospelých a
všeobecných lekárov pre deti a dorast,“ napísal v odpovedi pre novinyKNM, Mgr. Lukáš Milan, riaditeľ odboru informácií  a zahraničných vzťahov.

Rezidenstký program pre všeobecných lekárov a  pediatrov spustilo ministerstvo zdravotníctva z dôvodu nedostatočného počtu všeobecných lekárov a tiež preto, že mnohí z týchto lekárov sú vo vysokom vekovom priemere. Týmto krokom chce ministerstvo zdravotníctva zabezpečiť vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti v primárnom (prvom) kontakte. Rezidentský program platí štát. V podstate je to nástroj, ktorým chce  motivovať lekárov, aby si vybrali špecializácie, ktoré v zdravotníctve chýbajú.  Ale nie je to všetko len o rezidentskom programe, stále platí, že lekári očakávajú od miest a obcí, že im ponúknu výhodné podmienky, napríklad lacnejšie nájomné alebo príspevok na plat zdravotnej sestričky.

Na úrade Žilinského samosprávneho kraja sme sa pýtali aj na posun v riešení systému objednávania sa pacientov v špecializovanych ambulanciách. Mnohí už možno viete, že Žilinský samosprávny kraj ponúka lekárom bezplatný elektronický systém online objednávania.

„Objednávací systém je plne v kompetencii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a závisí na
jeho spôsobe manažovania ambulancie, či pacientov objednáva telefonicky, osobne, alebo
prostredníctvom online objednávania. V tejto súvislosti, ŽSK ponúka lekárom bezplatný
online objednávací systém, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s lekármi a je možné ho plne
prispôsobiť individuálnym požiadavkám jednotlivých ambulancií. V súčasnosti je do online
objednávania zapojených 96 ambulancií, pričom ŽSK komunikuje s ďalšími troma
ambulanciami, ktoré majú záujem zapojiť sa v najbližšej dobe do uvedeného projektu.
Povinnosť využívať online objednávací systém nevyplýva pre lekárov zo zákona, preto sa
ambulancie zapájajú postupne, len na dobrovoľnej báze,“ napísal v odpovedi pre novinyKNM, Mgr. Lukáš Milan, riaditeľ odboru informácií  a zahraničných vzťahov.

Online objednávací systém je dostupný na stránke objednatvysetrenie.sk. Po preklikaní kategóriou „vyhľadať ambulanciu“, sme zistili, že z Kysuckého Nového Mesta sú do systému objednávania zapojené len dve zdravotnícke zariadenia:

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Vladimír Spišák, Kysucké Nové Mesto, (Interne, s.r.o.) MUDr. Vladimír Spišák ako lekár | vnútorné lekárstvo | Belanského 1346, 02401 Kysucké Nové Mesto


Rádiologické oddelenie
(USG, USG-prsníkov, Mamografia), Kysucké Nové Mesto, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca) MUDr. Amir Teymoor Ghaedi (lekár) | rádiológia | Belanského 1346, 02401 Kysucké Nové Mesto.

Možnosť objednať sa online na vyšetrenie je síce veľmi praktické riešenie, no s dostupnými termínmi je to už trochu horšie. Napríklad, v čase písania článku boli všetky termíny na objednanie v ambulancii vnútorného lekárstva obsadené. Na Rádiologickom oddelení v čase písania článku, ako najbližší voľný termín ukazovalo 18.5.2018, čiže o tri a pol mesiaca.

Samozrejme, existuje ďalšie riešenie. Ak má človek dostatok finančných prostriedkov, môže sa objednať v súkromných zdravotníckých zariadeniach (a je ich naozaj veľa), kde ho za poplatok vyšetria takmer okamžite.

Čo z toho vyplýva? Že bez dostatočného počtu lekárov má objednávkový online systém len nepatrný význam pre pacientov.

Ale keďže sme zvedaví ako túto situáciu vníma ministerstvo zdravotníctva, s otázkami sa obrátime aj na túto inštitúciu.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: autorka, pixabay