Školská záhrada v areáli ZŠ Nábrežná sa mení na funkčný priestor

Odvtedy ako sa podarilo na ZŠ Nábrežná zachrániť školský sad pred nezmyselnou likvidáciou a premenou na betónové parkovisko, sa mnohí ľudia pýtajú: Čo bude so sadom ďalej?

Škola ubezpečuje ,,starostlivých“ občanov, ktorí sa doteraz ani len neopýtali, či netreba škole nejako pomôcť pri úprave 60-ročného ovocného sadu, že učitelia a žiaci nezaspali a intenzívne pracujú na jeho revitalizácii.

Vďaka ochotnej pomoci p. Evky Pietorovej sa škole podarilo vlastnoručne vysadiť malé sadenice okrasných kríkov, ktoré budú vytvárať živý plot. Rôzne pôvodne dreviny budú zároveň vytvárať aj potravu a hniezdiská pre vtáctvo.

V záhrade pribudlo aj nové kompostovisko. Vzniklo recykláciou starých paliet, ktoré škole zadarmo poskytol pán Michal Hagen. Vyzretý kvalitný kompost, ktorý bol na pozemku žiaci naviezli na políčka, ktoré pán Čimbora ochotne pooral, za čo mu tiež patrí veľká vďaka.

Je veľmi ťažké nájsť ľudí, ktorí sú odborníci na orezávanie takýchto starých drevín. Ponúkol sa nám pán Pavol Maráček, ktorý  počas letných prázdnin skypril pôdu pod korunami stromov. Keďže cez leto bol pozemok rozkopaný, iné práce sa z hľadiska bezpečnosti robiť nedali. Pomocnú ruku škole podal aj  pán Lepieš.  Škola  s ním dohodla spoluprácu. Žiaľ, obaja títo páni, teda pán Maráček aj pán Lepieš, sú ľudia, ktorí majú aj svoju prácu a tak je veľmi ťažké zosúladiť ich voľný čas a vrtochy počasia.

Pán Lepieš, z CHKO Kysuce nám sľúbil, že v mesiaci marec určite pomôže s orezom jabloní. Ešte do zimy, ak to počasie dovolí, začnú pedagógovia so žiakmi vysádzať ovocné kríky: ríbezle, egreše, josty a podobne. Vedenie školy pred prázdninami zainvestovalo do zavlažovania sadeníc, a tým vrátilo do pôvodného stavu v minulosti zlodejmi odcudzené čerpadlo vody. Pán riaditeľ zakúpil do sadu aj skleník, ktorý bude v záhrade osadený na jar.

?

Okrem revitalizácie stromov a ovocných a okrasných krovín, plánuje škola na pozemku pestovať zeleninu, liečivé byliny, koreniny a okrasné byliny. V okolí školy bolo vysadených 120 cibuliek originálnych tulipánov, ktoré priviezol riaditeľ školy z Holandska. Rozrástlo sa aj átrium školy, kde sa urobili skalky a vysadili ovocné stromčeky. Všetko chce svoj čas. Práca v sade nie je ľahká a človek tam môže pracovať len, ak mu to počasie dovolí. Škola verí, že s pomocou obetavých ľudí, ktorí jej nezištne pomáhajú, sa jej podarí vybudovať funkčnú záhradu a školský pozemok bude slúžiť všetkým, najmä deťom.

Na záver by vyučujúce, ktorým príroda nie je ľahostajná, chceli upozorniť na tri jablone, ktoré sa nachádzajú za plotom pozemku, aby sa ich podarilo zachovať. Vytvárajú prirodzený tieň a ich plody by určite potešili aj ľudí, ktorí budú bývať v blízkych bytoch, ktoré budú čochvíľa dostavané.

Ing. Janka Vaňková, ZŠ Nábrežná KNM