Bezpečnosť nadovšetko

gas-1639242_1920

V posledných rokoch každý z nás vidí, že bezpečnostná situácia nielen na Slovensku, ale aj inde vo svete, dostáva zabrať. Či už je to vplyvom rôznych živlov, ktoré sa nedajú ovplyviť a ich následkom bývajú rôzne geologické katastrofy alebo je to spôsobené ľudským faktorom, hroziacimi vojnami, chemickými, jadrovými a teroristickými útokmi. V televízii sú takéto správy na dennom poriadku.

Málokto však vie, že pred takýmito útokmi a vplyvmi živelných katastrof sa dá ukryť do krytov civilnej ochrany (CO), ktoré by malo mať každé väčšie mesto a majú slúžiť presne pre tento účel. Takýchto krytov je niekoľko druhov. K tým najzaujímavejším a najbezpečnejším patria samozrejme podzemné. Tie si môže ktokoľvek vybudovať svojpomocne pod každým rodinným domom alebo boli vybudované už dávno, presne pre účely ochrany obyvateľstva pred vonkajšími vplyvmi. Na internete dokonca nájdete firmy, ktoré vám takéto podzemné kryty vybudujú aj s potrebným vybavením na prežitie.

K vybaveniam takéhoto krytu CO by mali patriť veci potrebné k prežitiu na dva až desať dní. Najdôležitejšia je samozrejme voda. Väčšina z týchto podzemných krytov má zavedenú pitnú vodu a sociálne zariadenie. Pravidelne by sa v nich mala vykonávať údržba či už filtračného zariadenia, elektrického zariadenia alebo maľovanie a vetranie.

Niektoré kryty sa na Slovensku využívajú aj na iný spôsob ako na ochranu obyvateľstva. Sú v nich sklady, bary, prevádzky diskoték alebo výučbové priestory. Avšak, všetky tieto miesta musia byť v prípade núdze a potreby do niekoľkých hodín sprístupnené pre civilnú ochranu. Každé mesto by malo mať vypracovaný krízový plán, podľa ktorého riadi a informuje obyvateľov v prípade hrozby.

Na internete je množstvo videí a dokumentov o krytoch CO, aby bola verejnosť informovaná o stave týchto zariadení. O niektoré sa okresné úrady, samosprávy a samotné Ministerstvo vnútra starajú ukážkovo, ale niektoré sú naozaj v dezolátnom stave. A práve tieto neudržiavané nie sú prístupné verejnosti a dá sa o nich nájsť veľmi málo informácií.

Pod mestom Žilina je takýchto krytov až 99, z toho je 14 odolných a 10 plynotesných. Najväčší z nich sa nachádza pod Ulicou Juraja Fándlyho, ktorý má kapacitu 500 ľudí. Na Mestský úrad Kysucké Nové Mesto a do okolitých obcí bola zaslaná žiadosť o sprístupnenie týchto miest a následné zdokumentovanie ich stavu za účelom informovanosť verejnosť. Z vyjadrenia pána Pitoňáka, zamestnanca Mestského úradu Krásno nad Kysucou je jasné, že občania tohoto mesta sa musia spoliehať na svojpomocne vybudované úkryty. “Žiaľ, úkryty CO ako bývali v niektorých väčších mestách, sa v Krásne nad Kysucou nenachádzajú. Ako úkryty sú evidované a určené podzemné, polozapustené a nadzemné stavby fyzických a právnických osôb ako pivnice, garáže, haly, sklady. V Krásne nad Kysucou sa nachádza len sklad CO, kde je skladovaný materiál civilnej ochrany ako plynové masky, detské ochranné vaky, dozimetre,…” Avšak, veľmi zvláštna odpoveď prišla od prednostu Mestského úradu Kysucké Nové Mesto, pána Ľubomíra Ježa: “Všetky tieto kryty sú chránené pracoviská podľa ust. § 4 ods. 1 / zák. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preto Vám nemôžeme podať informácie, ktoré žiadate. V krytoch sa nachádzajú ochranné prostriedky, ktoré sú majetkom štátu. Ich kontrolu ako aj kontrolu stavu krytu vykonávajú pracovníci Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odbor CO alebo priamo splnomocnení pracovníci Ministerstva vnútra, ale ani oni Vám nemôžu podať informácie, ktoré žiadate z dôvodu , ktoré som uviedol.” Po preštudovaní uvedeného zákona bola pánovi Ježovi znovu odoslaná žiadosť na prehodnotenie spolu aj so žiadosťou na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto.
Do dnešného dňa sa ani jedna inštitúcia nevyjadrila. Z vyjadrenie prednostu mesta Kysucké Nové Mesto je teda jasné, že v Kysuckom Novom Neste sa nachádzajú kryty CO. Otázne je, v akom stave sa nachádzajú, hlavne čo sa týka dostupnosti a vybavenia. Ostáva nám už len dúfať, že naše mesto je dostatočne vybavené na to, aby ochránilo svojich občanov pred prípadnými hrozbami.

 

Autor: Miroslav Janouš

Foto: pixabay