SMS hlásnik a nová webová stránka budú spustené už čoskoro

sms hlásnik

Nedávno sme Vás na novinyknm.sk informovali o tom, že mesto Kysucké Nové Mesto bude mať novú službu v podobe SMS hlásnika. Služba mala byť spustená do konca apríla, avšak už je máj a SMS hlásnik stále nefunguje. Pýtali sme sa prečo?

Sms hlásnik bude súčasťou novej webovej stránky

„Nová webová stránka a sms hlásnik sú už takmer dokončené. 3.5.2018 bolo vykonané školenie pre  administrátorov  a následne sa v týchto dňoch začína napĺňať obsahom táto nová webová stránka. Po naplnení obsahom sa zverejní. Nová webová stránka bola vysúťažená spoločnosťou WEBYGROUP z dôvodu modernizácie a najnovších noriem spolu s aplikáciámi a sms hlásnikom pre kvalitnejšie služby občanom,“ uviedol vo svojej odpovedi prednosta mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.

Sms hlásnik je podľa informácií WEBYPORTAL  „jedným z 3 komunikačných nástrojov Obecného hlásnika. 
Výhodou je, že SMS správy sú jedným z najrýchlejších foriem oslovenia občanov. Mobilný telefón má väčšinou každý pri sebe a o výstrahe, ohrození je informovaný okamžite. ystéme SMS hlásnika je možné členenie jednotlivých zaregistrovaných občanov triediť do skupín, pomáha to rýchlemu a cielenému zaslaniu informácií.

SMS hlásnik je možné využiť pre informovanie:

  • Občanov o dôležitých oznamoch, výstrahách, haváriách / odstávkach sietí – napr. podľa jednotlivých ulíc, alebo „napr. očkovanie psov“ – sms zaslana majiteľom psov.
  • Členov samosprávy napr. o zmene termínu zasadnutia, o mimoriadnych udalostiach a pod.“

Čoskoro tak budú obyvatelia Kysuckého Nového Mesta využívať službu informovania o dôležitých mestských akciách alebo dôležitých informáciách prostredníctvom sms.

Autor: Petronela Hercová

Foto: