SMS rozhlas v KNM už čoskoro

Do posledného mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15.3.2018, mal byť funkčný nový projekt mesta a to SMS rozhlas. Žiaľ, nie je tomu tak.

Veľa ľudí v Kysuckom Novom Meste trápi slabá informovanosť obyvateľov o aktuálnych mestských akciách alebo dôležitých informáciách. Mestské informačné tabule zaujímajú už len tých skôrnarodených. Žijeme v modernej dobe a skoro každý občan mesta už vlastní mobilný telefón. Vo veľa mestách už tento projekt funguje, dokonca aj v našom okolí. Kysucké Nové Mesto opäť raz zaspalo dobu a rozhodlo sa pre tento krok len nedávno.

Iniciatíva prišla z radov poslancov, keďže je ťažké informovať ľudí, ktorí napríklad nie príliš často prechádzajú popri informačných tabuliach, prípadne sú mimo dosah reproduktorov mestského rozhlasu. Poslanec Matej Fabšík vypracoval návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami mesta schválený.

Návrh na uznesenie:

“Uznesenie č. 269/2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 18 poslanecký návrh na uznesenie – zabezpečiť sprevádzkovanie SMS rozhlasu
II. ukladá
zabezpečiť sprevádzkovanie „SMS rozhlasu“, t. j. možnosti informovať obyvateľov mesta organizačných i komerčných oznamoch prostredníctvom SMS správ v termíne do marcového MsZ. Zároveň MsZ ukladá zabezpečiť možnosť prihlásiť sa na odber prostredníctvom online formulára na stránke mesta a písomnou formou na MsÚ. Kontakty SMS rozhlasu triediť podľa ulíc/zón a typu požadovaných oznamov – komerčné/organizačné za účelom zefektívnenia komunikácie.”

Keďže SMS rozhlas ešte stále nefunguje, pýtali sme sa samotného navrhovateľa, v akom je stave.

Podľa mne dostupných informácií, realizácia tohoto projektu bude o cca dva – tri týždne meškať, keďže do projektu je zahrnutá aj realizácia novej mestskej webovej stránky. Ale v apríli by sme už mali do svojich mobilných telefónov dostávať sms správy o aktuálnych informáciách a dianí v meste.

Matej Fabšík
poslanec mestského zastupiteľstva v KNM

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Pixabay