Sobota patrila hasičskej mládeži

V sobotu 20. októbra 2018 sa na futbalovom ihrisku v Kysuckom Lieskovci zišli nadšenci dobrovoľnej požiarnej ochrany. Pod profesionálnym vedením územnej organizácie KNM sa uskutočnilo jesenné kolo hier PLAMEŇ 2018 v 4 kategóriách.

V tomto roku sa v rámci školských krúžkov v Povine otvoril aj hasičský krúžok pod vedením dobrovoľných hasičiek Kristínky Karasovej a Mišky Mazúrovej. “Oceňujem prácu dievčat a veľmi ma teší, že si zobrali pod patronát našu mládež, ktorú vedú k dobrej veci,“ pre novinyknm.sk uviedla Alena Dudeková.

Súťažné kategórie obsadili aj žiaci ZŠ Povina, kde mladšie dievčatá získali krásne 2.miesto. Chlapci vložili do behu všetky sily, ale konkurencia bola veľmi silná. Pre všetkých súťažiacich to bola veľká skúsenosť a už teraz sa tešia na zimné kolo súťaže.

Zdroj infomácií a foto: Alena Dudeková

https://bestvpncanada.ca/