Na projekte výstavby multifunkčnej krytej športovej haly pri SPŠ KNM vedenie mesta „pracuje“

O možnej výstavbe športovej haly na nevyužitom pozemku pri Strednej priemyselnej škole sme písali už dávno (v roku 2018). Po mnohých úskaliach v projektovej dokumentácii bolo v pláne VÚC postaviť športovú halu do konca roku 2019. Na výstavbu sa mali použiť aj peniaze, ktoré župa získala z predaja kocky (dnes je z nej rezidencia Komenského) – článok z roku 2018.

Na zastupiteľstve dňa 11.6.2020 poslanci schválili nájom pozemku o rozlohe 5741 m2 (pri priemyslovke), ktorý vlastní ŽSK, a ktorého správcom je Stredná priemyselná škola informačných technológií KNM. Mesto KNM akceptovalo podmienku Strednej priemyselnej školy informačných technológií na bezodplatne využívanie športovej haly za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu (teda v čase od 7.30 do 13.30 počas školského vyučovania). Mesto ďalej musí športovú halu postaviť do piatich rokov od od nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme.

„Na projekte výstavby multifunkčnej športovej haly sa aj naďalej pracuje,“ pre novinyknm uviedol primátor Kysuckého Nového Mesta.

Primátor sa koncom mesiaca august dohodol so župankou žilinského samosprávneho kraja na výhodnom dlhodobom prenájme pozemku.

„Pozemok pri „priemyslovke“ patrí práve VÚC. Pracuje sa na zmluve, ktorá by mohla byť už čoskoro úspešne podpísaná. Následne začne mesto v spolupráci s mestským zastupiteľstvom pracovať na projektovej dokumentácii pre športovú halu a na spôsobe financovania jej výstavby,“ pre novinyknm doplnil primátor Kysuckého Nového Mesta.

Mesto má v pláne osloviť aj rôzne športové zväzy, ktoré by mohli finančne podporiť výstavbu.

V minulosti záujem o investovanie prejavil aj hádzanársky zväz, no dnes to už neplatí.

Kvalitnú, funkčnú a reprezentatívnu športovú halu Kysucké Nové Mesto a región Kysuckého Nového Mesta potrebuje. Súčasná budova, ktorá prešla čiastkovými rekonštrukciami ani zďaleka neplní svoju funkciu a rozhodne nie je reprezentatívnym priestorom.

Športová hala, ktorá by mohla na pozemku pri priemyslovke vyrásť by sa okrem športových účelov mohla využiť aj na rôzne iné podujatia, či už kultúrne, vzdelávacie alebo iné. V hre sú napríklad koncerty, rôzne divadelné predstavenia a podobne.

Ľadová plocha, o ktorej sa hovorilo v minulých projektoch (ktoré pripravoval VÚC), ale nebude súčasťou riešenia.

Text a foto: Petronela Hercová

https://bestvpncanada.ca/