Športové ihrisko v areáli ZŠ Nábrežná sa bude rekonštruovať

Mesto podpísalo s Úradom vlády SR zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu. Peniaze pôjdu na obnovu ihriska v ZŠ Nábrežná.

Rekonštruovať sa bude plocha existujúceho ihriska, ktorá je súčasťou športového areálu. Táto plocha už bola dlhodobo nevyhovujúca a tak škola požiadala o rekonštrukciu, ktorá bola schválená.

Úrad vlády SR poskytol v rámci programu č.3 „Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry“ sumu 10-tisíc EUR. Za tieto peniaze bude pre ihrisko dodaný umelý trávnik bez montáže s výškou vlasu 15-20 mm, dTex 6600, počet vpichov 27 000 a čiarovanie.

Mesto z vlastných zdrojov zabezpečí dofinancovanie čiarovania a ostatné dodávky a práce, súvisiace s výmenou umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku.

Do budúcnosti by škola chcela získať prostriedky aj na mantinely a bránky.

Text: Petronela Hercová

Foto: FB ZŠ Nábrežná KNM