Stanovisko redakcie NOVINYKNM k vyjadreniu primátora na otvorený list od pána Suľovského a kol.

Vážení čitatelia,

dovoľte nám reagovať na vyjadrenie primátora mesta Kysucké Nové Mesto. Pán primátor spomenul NOVINYKNM a „novinárov“ tohto portálu, v podstate nepriamo nás obvinil z toho, že sme ho nepožiadali o stanovisko k zverejneniu „otvoreného listu pána Suľovského, Máčkovej a iných“, ktorý sa týka výrubu 88 ks drevín a mimochodom nepriamo nás aj ako novinárov vysmial. Je nám to ľúto, pretože svoju prácu robíme na úkor svojho voľného času, za naše vlastné peniaze. Cieľom je získavať pre Vás relevantné informácie, odolávať tlaku, manipulácii, selektovať medzi množstvom informácií, ku ktorým sa dostávame veľmi ťažko a niekedy úplne náhodne, z úplne iného zdroja akoby sme očakávali. My sa nadštandardne nepriatelíme s nikým, nepolarizujeme spoločnosť, nefabulujeme, nesympatizujeme so žiadnou politickou stranou, so žiadnym mestským poslancom, zamestnancom mestského úradu ani inštitúciami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. My sympatizujeme s obyvateľmi mesta, portál sme vytvorili, aby sme zlepšili informovanosť v meste a prinášali neskreslené a netendenčné informácie.

Zverejnili sme otvorený list od pána Suľovského, Máčkovej a iných, pretože nám bol doručený do jednej z našich e-mailových schránok, ktoré máme zverejnené na našom portáli. List bol zaslaný aj kompetentným osobám a nebol dôvod ho tajiť, je to vec verejná  a určená na zverejnenie, nešlo predsa o tajný otvorený list primátorovi. Ale poďme k veci.

Je pravda, že sme primátora nepožiadali o vyjadrenie k danej téme.

My sme totižto plánovali o vyjadrenie požiadať pána Maráčka aj pána Hradňanského, pretože tak sa situácia počas predvčerajšieho večera vyvinula.  Len potrebovali sme si k tomu sadnúť a pozrieť si nejaké staršie veci.  Prečo? Pretože my sme o informácie o revitalizácii mestského parku a aj okolia „Lipky“ už raz žiadali. Konkrétne v žiadosti zo dňa 9.4.2019. Na naše otázky nám prišla odpoveď číslo 707/2019/01 INFO17/2019. Súčasťou žiadosti bola aj otázka číslo 6 v znení: „mesto rokovalo o obnove alebo revitalizácii mestského parku  a okolia Lipky, o čom bola zverejnená informácia na sociálnej sieti. Žiadame Vás o podrobnejšie informácie, napríklad či budú mať obyvatelia možnosť vyjadriť sa k zmenám a úpravám týchto miest?“

Odpoveď z mesta znie: „projekt riadi skupina dobrovoľníkov pod vedením p. Pavla Maráčka.“

Nuž, kto teda vlastne riadi ten projekt? Koho sme teda mali požiadať o informácie? Krátko potom ako bola na sociálnej sieti zverejnená informácia z rokovania o revitalizácii mestského parku a okolia Lipky (krátky príspevok na FB) sme mesto žiadali o informácie, veď keď sa rokovalo na pôde mesta, tak sme automaticky očakávali, že mesto bude o tejto veci vedieť viac a informácie nám poskytne. Odpoveďou nás, ale odbili a odporučili na pána Maráčka.

Nakoniec, ale projekt revitalizácie mestského parku riadi pán Hradňanský  a vedenie mesta   vie o projekte viac (súdime tak na základe dnešného vyjadrenia primátora). Nuž, ak by sme relevantné a dôležité informácie dostali už vtedy, možno to nemuselo dopadnúť takto.  V žiadnom prípade nechceme mariť úsilie aktivistov, podstatné a dobré veci pre zlepšenie kvality života v meste podporujeme, ak budú v súlade s udržateľným rozvojom potrebami mesta a obyvatelia ich zhodnotia ako prospešné a užitočné. Budeme radi, ak v meste vyrastie park minimálne taký dobrý ako v Žiline na Bôriku alebo dokonca ešte lepší.

No a na záver: takéto jednoslovné vyjadrenia alebo vyjadrenia, ktoré v podstate o ničom nevypovedajú dostávame od mesta veľmi často. V porovnaní s vyjadreniami, ktoré dostávame alebo sme v minulosti dostali (keď sme ako redaktori pracovali pre iné regionálne noviny)  z iných obcí a miest, či inštitúcií alebo napríklad s VÚC, je to naozaj veľmi slabé.

Z našej strany nepociťujeme potrebu niekomu sa ospravedlňovať, ani cítiť výčitky za svoju prácu. Stále ju robíme objektívne a transparentne a v budúcnosti v tom hodláme pokračovať, aj napriek prekážkam, s ktorými sa určite budeme stretávať aj naďalej.

Kolektív portálu NOVINYKNM

Ing. Petronela Hercová

Miroslav Janouš