Starosta obce Kysucký Lieskovec sľúbil súčinnosť pri riešení problému stojatej vody pri železničnej trati

Cyklistov, „bicyklistov“ aj peších turistov dlhodobo trápi chýbajúca cyklotrasa, ktorou by sa bezpečne napojili na Bystrickú cyklomagistrálu.

V súčasnosti už cyklotrasa začína v Dunajove a nesmeruje len na Starú a Novú Bystricu, ale aj na smer Oščadnica. Žiaľ, v Kysuckom Novom Meste sa obyvatelia z cyklochodníka nemôžu tešiť.

Jedinou bezpečnou alternatívou, ako sa napojiť na cyklotrasu v Dunajove, je poľná cesta popri rieke Kysuca alebo cez tzv. Škorčie, ktorá tesne pred obcou Ochodnica/Kysucký Lieskovec vedie popri železničnej trati.

Ibaže, v úseku tesne pred železničným priecestím sa na poľnej ceste, ktorá slúži ako údržbová pre železnice, dlhodobo tvoria kaluže so stojatou a zapáchajúcou vodou.

Kompetentné úrady, teda ŽSR aj Slovenský vodohospodársky podnik odmietli situáciu riešiť a odporučili obrátiť sa so žiadosťou o riešenie na obec Kysucký Lieskovec.

Tak sme poprosili o pomoc a vyjadrenie súčasného starostu obce Kysucký Lieskovec – Milana Králika.

„Predmetná situácia so stojatou vodou je v záujme vedenia obce Kysucký Lieskovec. Pokúsim sa iniciovať stretnutie s dotknutými organizáciami t.j. ŽSR a Slovenský vodohospodársky podnik. O ďalšom postupe Vás budem informovať,“ pre novinyknm.sk uviedol písomne aj telefonicky, starosta obce Kysucký Lieskovec, Milan Králik.

Bolo by vynikajúce, keby sa túto nepríjemnú situáciu podarilo vyriešiť. Podmienky pre cyklistiku by sa výrazne zlepšili. Možno by stačilo jamy
na ceste zasypať jemným štrkom a obyvateľov domov upozorniť na nevhodne riešené kompostoviská. Existuje ešte možnosť obchádzky okolo záhradníctva, na ktoré upozorňujú aj ŽSR. Tento pozemok je, ale v spore a zatiaľ nie je možné ho využiť na prejazd bicyklami.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: autorka