Sú chválené spádové oblasti pre základné školy. Do ktorej patríte vy?

Je to každoročne veľmi diskutovaná téma. Rodičia chcú zapísať svoje dieťa do školy, ktorú mu vyberú, ale patrí do inej spádovej oblasti, kam by dieťa mali zapísať. Majú rodičia právo zapísať deti do inej školy, pod akú patria?

Ak dieťa dovŕši do 31.8.2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať dieťa do základnej školy. Zápisy sa uskutočnia v termíne od 1. do 30. apríla 2019.

Ulice patria pod určité spádové oblasti škôl a dieťa by ste mali zapísať tam, kde je vaša spádová oblasť. Tieto oblasti sú každoročne schvaľované Mestským zastupiteľstvom. Bolo tak aj u nás a všetko sa spečatilo schválením na zastupiteľstve 14. marca 2019.

Spádové oblasti schválené Mestským zastupiteľstvom

ZŠ Dolinský potok

Na Podstráni
Novomeského
Jarošova
Hálkova
Bottova
Dolinský potok
Štefánikova štvrť
Kukučínova
Dúbie
Dubská cesta
Športová
Hurbanova
Neslušská cesta
Družstevná
Vajanského
Jánska
SNP
Hviezdoslavova
9. mája
1. mája
KNM 0

ZŠ Nábrežná

Nábrežná
Komenského
Pivovarská
Kysucká
Horná Skotňa
Budatínska Lehota
Sládkovičova
Revolučná
Jesenského
Belanského
Námestie slobody
Pod Lipkou
Pod Hájom
Tŕstie
Oškerda
KNM 0

ZŠ Clementisova

Clementisova
Litovelská
Lipová
Kollárova
Matice slovenskej
Cesta do Rudiny
ČSA
Benkova
M. Nešporu
Murgašova
Štúrova
Dl. Poľského
KNM 0

Na zápis dieťaťa do školy si nezabudnite:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  • vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise)
  • právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy alebo striedavej starostlivosti (v prípade rozvedených rodičov)

Môžu teda rodičia zapísať dieťa aj mimo svojej spádovej oblasti?

Zákon hovorí, že:
Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu.

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Pixabay