Telenovela s firmou Tradestone a chodníkmi na Litovelskej pokračuje

Začiatkom jesene minulého roku sa začala rekonštrukcia chodníkov na Litovelskej ulici. Firma sa zmluvne zaviazala, že skoro 800 metrov chodníka zhotoví do troch mesiacov, čo znamenalo do konca roku 2018. Začiatkom tohoto týždňa začali s prácami na druhej strane cesty. A to je už skoro apríl 2019.

Samozrejme za neskorú realizáciu môžu aj poveternostné vplyvy, ale nie až do takej miery, aby po troch mesiacoch od plánovaného ukončenia mali hotovú len polovičku projektu. Jeseň bola relatívne suchá a teplá, takže pri profesionálnejšom prístupe by tento projekt určite stihli. Ľudia, ktorí chodili okolo staveniska denne si všimli malú, až skoro žiadnu aktivitu robotníkov v týchto miestach. Bolo teda jasné, že firma túto stavbu do konca roku 2018 nedokončí.

Trpezlivosť došla už aj poslancom Mestského zastupiteľstva, ktorí sa zhodli na tom, že zmluvu s firmou treba vypovedať, keďže nedodržali stanovené termíny a dať projekt dorobiť inej firme. Malo sa tak stať po tom, ako dokončia aspoň jednu stranu ulice. Firma Tradestone však pokračuje ďalej.

S otázkou, čo sa vlastne deje sme sa obrátili priamo na primátora mesta

Dosť intenzívne sme sa bavili o ukončení zmluvy, aby druhú stranu robil niekto iný.
Teraz je situácia taká, že sme sa na tom pred cca 3 týždňami definitívne dohodli na pracovnej porade /primátor a poslanci/, že to takto chceme.
Úloha vedenia mesta bola, nájsť zákonný spôsob ukončenia zmluvy pre druhú stranu chodníka. To v súčasnej dobe riešime.
Ale podnikli sme nasledovné kroky:
Boli mestom vyzvaní, aby ukončili iba tú rozrobenú stranu a druhú nech nezačínajú. Napriek tomu pracujú a rozbíjajú aj druhú stranu. 
Zároveň prebiehajú rokovania medzi mestom a dodávateľom o samotnom ukončení zmluvy

Ing., Marán Mihalda, primátor mesta KNM

Firma Tradestone Slovakia s.r.o. za jeden rok na rekonštrukciách v našom meste zinkasovala 465 357,50 €. Táto suma však ešte nemusí byť konečná. Projekt rekonštrukcie areálu polikliniky je už ukončený za cenu 344 078,02 €, projekt rekonštrukcie Litovelskej ulice môže trvať ešte dlho a pokiaľ sa mestu nepodarí ukončiť zmluvu s dodávateľskou firmou, môžu sa nájsť ešte práce naviac, ako to bolo na jeseň minulého roku a výsledná suma bude ešte väčšia.

Verme teda, že sa podarí túto telenovelu dotiahnuť do úspešného konca a obyvatelia tejto časti mesta sa budú môcť už čoskoro prechádzať po nových chodníkoch.

Autor: Miroslav Janouš

https://bestvpncanada.ca/