Údržba ciest by sa mala začať koncom mája alebo začiatkom júna

údržba ciest

Nedávno sme do redakcie dostali informáciu, že firma, s ktorou má mesto Kysucké Nové Mesto uzatvorenú zmluvu na bežnú údržb ciest, nemá čas na to, aby tieto cesty opravila. Zrejme aj preto sa ešte nezačala bežná údržba ciest a nie sú opravené ani výtlky na cestách, ktoré sú nahlásené už nejaký ten čas.

Pôvodne sa o bežnú údržbu ciest v Kysuckom Novom Meste starala firma STRABAG s.r.o., po novom bude tieto práce zabezpečovať organizácia Žilinské komunikáce a.s.. Údržba ciest by sa mala realizovať koncom mesiaca máj alebo začiaktom mesiaca jún. Podľa viacerých občanov, ale aj poslancov by sa malo začať čím skôr. Podľa informácii, ktoré sme dostali od poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Mateja Fabšíka, okrem ciest a chodníkov bude potrebné dorobiť aj  chodník na poliklinike, ktorý nebol súčasťou projektu.

„V súčasnosti je verejné obstarávanie na nového dodávateľa bežnej údržby komunikácii v Kysuckom Novom Meste v štádiu pred podpisom zmluvy. Zahájenie prác predpokladáme koncom mája, začiatkom júna 2018,“ napísal v odpovedi pre Novinyknm.sk prednosta mestského úradu, ktorého redakcia žiadala o informácie.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: autorka