Úspora elektrickej energie bola, no financie sa neušetrili – verejné osvetlenie sa však modernizuje aj naďalej

V roku 2016 bolo v Kysuckom Novom Meste s pomocou financií z  nenávratného finančného príspevku od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  zrekonštruované verejné osvetlenie. Nárast ceny elektriny spôsobil, že úspora z odobratej elektriny  z verejného osvetlenia sa úplne minimalizovala.

„V roku 2018 bola úspora elektrickej energie v kWh, finančné prostriedky ušetrené neboli, nakoľko sa zvýšila cena za kWh podľa rozhodnutia URSO. V súčasnosti prebieha oprava elektrického osvetlenia na ulici Nábrežná a 9.mája v KNM,“ pre novinyknm.sk zodpovedala otázku Údržba mesta KNM.

O zmenšujúcej sa finančnej úspore za odobratú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie nás v minulom roku informoval aj vtedajší prednosta mestského úradu v KNM.

Mesto aj napriek tomu, že finančná úspora za odobratú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie za rok 2018 nebola, investuje do obnovy verejného osvetlenia.

Nové lampy verejného osvetlenia na žiadosť poslanca p. Poláčka (podľa informácii z Údržby mesta) najnovšie pribudli aj na ulici Štúrova. Inštalácia nových svietidiel tu totiž spôsobila, že vchody do panelákov aj chodník zostali úplne v tme.

Podľa informácii obyvateľov je, ale takýchto miest v meste viac. Apelovať na riešenie týchto nedostatkov treba prostredníctvom poslancov.

Text a foto: Petronela Hercová