V areáli ZŠ v Radoli majú deti pocitový chodník, ale aj mnoho iných zaujímavosti

pocitový chodník

Nielen mestá, ale aj obce sa snažia rozvíjať a skvalitňovať  svoju infraštruktúru. Tak je to aj v obci Radoľa, kde viacerými zmenami prešiel areál základnej školy. Nachádza sa tu napríklad zaujímavosť v podobe pocitového chodníka alebo petangové ihrisko.

Pocitový chodník  a petangové ihrisko aj klzisko

„Pocitový chodník je súčasťou revitalizácie školského areálu. Otvorenosť školského areálu verejnosti bola súčasťou projektu, s ktorým sa o pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ uchádzal Mgr. Vladimír Hromádka a súčasťou môjho volebného programu bola revitalizácia tohto areálu, rovnako s cieľom, aby bol využívaný širokou verejnosťou.

Po vybudovaní telocvične a viacúčelového ihriska v roku 2013, sme pokračovali najprv nainštalovaním prvkov detského ihriska, pretože dovtedy v Radoli nebolo jediné verejne prístupné detské ihrisko.

V ďalšej fáze sme z areálu odstránili všetku škvaru. Tento karcinogénny materiál bol pozostatkom starého školského ihriska a súčasťou atletickej dráhy. Atletická dráha má dnes štrkovitý povrch, ktorý nie je karcinogénny, má určitú pružnosť, takže na rozdiel napríklad od asfaltu menej zaťažuje pohybový aparát detí, neznečisťuje obuv a odev a nevíri sa tak vo vzduchu.

Stále však vnímam štrkovitú atletickú dráhu len ako istý medzistupeň – máme hotový podklad, na ktorý by bolo možné nainštalovať tartanovú dráhu, alebo podobný kvalitný a moderný materiál. Projektovú dokumentáciu máme pripravenú, ale zatiaľ nie je dostupný žiadny grant, z ktorého by sme atletickú dráhu vedeli financovať.

V areáli je malá lezecká stena pre deti vo veku 5-10 rokov, kde môžu bezpečne skúšať svoje lezecké zručnosti.

Z najväčšej asfaltovej plochy sme odstránili skateboardové prvky, ktoré už bolo veľmi nákladné opravovať a priťahovali do areálu školy vekovú skupinu okolo 18 rokov a mestskú mládež, po ktorej ostávali v areáli školy prázdne fľaše od alkoholu, nedopalky z cigariet a vytláčali z ihrísk školopovinné deti a mládež. Plocha je pripravená na využívanie ako klzisko v zimných mesiacoch, žiaľ, posledná zima nám ponúkla celodenné mrazy až v marci, takže sme deťom nevedeli pripraviť prírodný ľad.

Tento rok sme vybudovali aj petangové ihrisko, ktoré bude zároveň slúžiť aj ako dopadová plocha na vrh guľou v rámci telocviku,“ popísal nám už zrealizované plány v rámci revitalizácie školského areálu, starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik.

petangové ihrisko

výstavba petangového ihriska

Pocitový chodník je výborným prostriedkom na masáž chodidiel

„Pocitový chodník je ďalším prvkom, ktorým chceme obohatiť tento areál a dopriať najmä menším deťom nové zážitky. Chôdza naboso je niečo, čo dnešné deti poznajú maximálne z kúpalísk, prípadne z letných prímorských dovoleniek. Pritom je to niečo absolútne prirodzené a najmä zdravé. Všimol som si, že najmä v Českej republike je reflexný – pocitový chodník veľmi častým prvkom v rôznych rekreačných zónach a materiálový náklad na jeho vybudovanie sa pohybuje okolo 150 Eur, čo je menej ako jedna lavička do parku, pritom chôdza naboso má prvky akupresúrnej masáže chodidiel – mnohí ľudia si kupujú domov rôzne akupresúrne masážne koberčeky, ktoré ako píšu reklamné letáky sú výborné pri liečbe rôznych ochorení – napríklad sa môžete rýchlo zbaviť bolesti hlavy, zubov alebo mandlí. Ďalej píšu, že masážna podložka vám umožní využiť výhody masáže u Vás doma bez toho, aby Vám vznikli vysoké náklady na návštevy maséra – a tak sme sa rozhodli, že jednu takú masážnu podložku zdarma ponúkneme aj našim občanom,“ doplnil starosta obce Radoľa.

pocitový chodník

Autor: Petronela Hercová

Foto: FB „Čo sa deje v Radoli“