V celoslovenskom hodnotení škôl sú ZŠ Dolinský potok a Spojená škola – SPŠ najlepšie z Kysuckého Nového Mesta

Rebríček každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a jeho cieľom je informovať o dosiahnutých výsledkoch žiakov alebo o podmienkach pre vyučovanie.

Pri hodnotení sa zohľadňovalo 41 ukazovateľov, napríklad výsledky celonárodných testov v piatom a deviatom ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9), mimoriadne úspechy žiakov vo vybraných súťažiach, výsledky štátnych školských inšpekcií, podmienky výchovy a vzdelávania a ďalšie. Rebríčky na internetovej stránke www.skoly.ineko.sk nehodnotia kvalitu škôl komplexne, ale zameriavajú sa na ich dosahované výsledky vo viacerých oblastiach.

Z našich škôl v Kysuckom Novom Meste skončili najlepšie medzi základnými školami ZŠ Dolinský potok (17.) a medzi strednými školami Spojená škola – SPŠ (10.)

Pri Spojenej škole ide o pokles len o jednu pozíciu oproti minulému roku z 9. na 10. miesto (zo 73 hodnotených stredných škôl) a s konečným hodnotením 6,6 bodu z možných 10. Tým sa škola radí medzi školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov.
O trošku horšie je na tom ZŠ Dolinký potok. Tam išlo o pokles až 10 miest oproti minulému roku z pozície 7. na 17. (zo 119 hodnotených základných škôl) s konečným hodnotením 7,2 z možných 10, čo ju však aj tak radí medzi školy s výbornými výsledkami žiakov.

Hodnotenia škôl v Kysuckom Novom Meste

Podrobnejšie štatistiky nájdete na stránke INEKO:
http://skoly.ineko.sk

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Autor: Miroslav Janouš
Zdroj: INEKO, TS mesta Žilina