V dolnej časti mesta budú mať zrekonštruované ihrisko – aj tu sa vyskytli práce naviac

Trend s dodatkami ku zmluvám pokračuje aj naďalej. Aj pri povrchovej úprave ihriska v dolnej časti mesta sa vyskytli práce naviac.

Mesto KNM sa pustilo do rekonštrukcie ihriska v dolnej časti mesta, ktoré leží vo vnútrobloku ulíc Kollárova a Lipová. Ako informoval primátor mesta vo svojom príspevku, ihrisko bolo zanedbané a už dávno plnohodnotne neslúžilo svojmu účelu. Mesto sa rozhodlo pôvodné ihrisko nielen kvalitne zrekonštruovať, ale aj zväčšiť jeho pôvodné rozmery. Povrchová úprava ihriska na Ul.Kollárova sa zrealizovala ešte v roku 2019. V roku 2020 plánuje mesto vybudovať nové osvetlenie a osadiť lavičky.

Povrchová úprava ihriska na Ul.Kollárova

Pôvodná cena za dielo, ktorú realizovali Žilinské komunikácie a.s. bola 8275,80 EUR s DPH. Dodatkom č.1 k pôvodnej zmluve sa cena upravila na 15 895,80 EUR aj s DPH. Práce naviac sa navýšili o 7620 EUR.

„Navýšenie nákladov spôsobila nedostatočná nosnosť pôvodného podložia,“ pre novinyknm.sk uviedla prednostka mestského úradu KNM.

No zdá sa, že s „odhadom“ nákladov na realizáciu projektov je to stále rovnaké. Jednoducho, tie nepredvídateľné veci sa nejako stále nedarí niektorým kompetentným „odhadnúť“.

Text a foto: Petronela Hercová