V Kysuckej nemocnici Čadca otvorili zmodernizované neurologické oddelenie

V piatok 12. 04. 2019 Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci slávnostne otvorila zmodernizované priestory neurologického oddelenia – časť B. V uvedenej časti sa nachádza aj  jednotka intenzívnej starostlivosti, ktorej priestory už nevyhovovali súčasným štandardom, a preto sa manažment nemocnice rozhodol vybudovať jednotku intenzívnej starostlivosti v nových priestoroch.

S rekonštrukciou sa začalo 5. novembra 2018. V rámci rekonštrukčných prác došlo k zmene dispozičných riešení a vybudovaniu aj ďalších izieb pre pacientov.

V novovybudovaných priestoroch JIS boli nainštalované rozvody vzduchotechniky, bola prevedená kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a štrukturálnej kabeláže, zrekonštruovali sa rozvody medicinálnych plynov, boli vykonané povrchové úpravy stropov, stien a podláh. Taktiež bola vybudovaná klimatizačná jednotka.

Pre obslužný personál bolo vybudované samostatné stanovište, odkiaľ sledujú pacientov.

 Jednotka intenzívnej starostlivosti poskytuje špecifickú intenzívnu starostlivosť pre  pacientov s akútnymi neurologickými ochoreniami v kritickom stave s ohrozením životných funkcií. Monitorovacím systémom sleduje 24 hodinový monitoring vitálnych funkcií: tlak, pulz, EKG.

Rekonštrukciou prešli aj izby pre pacientov, kde sa namontovali lôžkové rampy so zabudovanými novými rozvodmi elektroinštalácie a medicinálnych plynov.

Financovanie tejto takmer 200 000 EUR rekonštrukcie realizovala nemocnica zo zisku našich dvoch lekární a v spolupráci s občianskym združením Naša nemocnica v Čadci, aj za pomoci úspešných grantových výziev a sponzorských príspevkov.

Modernizáciou priestorov došlo nielen k  úprave celkového vzhľadu oddelenia, ale aj k zabezpečeniu  vyššej formy poskytovania zdravotnej starostlivosti – možnosť okamžitého podania kyslíkovej terapie, odsávania sekrétov z dýchacích ciest, možnosť podpory liečby prostredníctvom zložitej prístrojovej techniky.

Za informácie a fotky ďakujeme: riaditeľovi Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca Ing. Martin Šenfeld, MBA

https://bestvpncanada.ca/