V Kysuckom Novom Meste pribudnú ďalšie polopodzemné kontajnery

V súčasnosti sa v meste nachádzajú už dve stojiská s polopodzemnými kontajnermi. Jedno v dolnej časti mesta a jedno v hornej časti mesta. Najnovšie k nim pribudnú ďalšie dve stojiská, obe v hornej časti mesta.

S najväčšou pravdepodobnosťou pribudne jedno stojisko s polopodzemnými kontajnermi na ulici Štúrova (pri panelákoch, kde je napríklad aj Instal, Pepco, Chovex, Eso-drogéria). Podľa informácií, ktoré nám poskytol primátor mesta, by sa súčasné dve stojiská s klasickými zbernými nádobami zrušili a namiesto nich by sa postavilo jedno stojisko s polopodzmenými kontajnermi. V súčasnosti prebieha proces zisťovania trasovaní inžinierskych sietí v týchto miestach.

Druhé stojisko s polopodzemnými kontajnermi plánuje mesto postaviť na ulici ČSA (pri pohostinstve Pražačka). Stojisko s polopodzemnými kontajnermi nahradí súčasné stojisko s klasickými zbernými nádobami.

Na výstavbu polopodzemných kontajnerov budú použité financie, ktoré mesto dostalo z Envirofondu za to, že sa v meste účinne triedi odpad. Príspevok predstavuje 41-tisíc Eur. Z vlastných prostriedkov mesto prispeje sumou 30-tisíc Eur. Celkové náklady na výstavbu stojísk predstavujú 70-tisíc Eur. Je to o 10-tisíc Eur viac ako náklady na tie, ktoré už sú v meste vybudované.

Prečo sú tieto stojiská s polopodzemnými kontajnermi drahšie?

Obe stojiská s polopodzemnými kontajnermi budú mať o jednu zbernú nádobu viac ako už vybudované stojiská. Pribudnú tu nádoby na kuchynský biologický odpad. Od nového roka platí totiž novela zákona o odpadoch, ktorá nariaďuje mestám a obciam zabezpečiť zber, odvoz a spracovanie tohto druhu odpadu.