V Novej Bystrici vyrastá amfiteáter

Amfiteáter, ktorý sa bude nachádzať pri obľúbenom cyklochodníku svojou architektúrou zapadá do celkovej architektúry, ktorá je charakteristická pre celý bystrický región.

Obľúbený turisticko-cyklistický mikroregión Bystrická dolina ponúkne svojim návštevníkom ďalšie možnosti trávenia voľného času, no nielen to.

Na Kysuciach je trendom, že obce sa po turistickej, ale aj sociálno-ekonomickej stránke rozvíjajú akosi rýchlejšie a kvalitnejšie ako samotné mestá.

Už čoskoro v regióne, cez ktorý prechádza vyhľadávaná a obľúbená Bystrická cyklomagistrála, pribudne multifunkčný areál s amfiteátrom, turistický lesný chodník a transbordér. To všetko už čoskoro ponúkne turistom obec Nová Bystrica.

Multifunkčný areál, ktorého súčasťou bude amfiteáter – kryté pódium s dvoma priľahlými zrubovými stavbami, ktoré budú slúžiť ako technické zázemie amfiteátra a celého multifunkčného centra už obec realizuje. V týchto priestoroch sa budú konať spoločenské akcie, ako sú rôzne koncerty, folklórne slávnosti, vystúpenia súborov, súťaže a podobne.

Vybudovanie turistického lesného chodníku v katastri obce Nová Bystrica pozostáva z vybudovania štrkového chodníka s umiestnením náučných a orientačných tabúľ na trase, vybudovaním lávok, osadenie lavičiek v oddychovej zóne ktoré sú súčasťou riešenia stavebného objektu.

Trasbordér v podobe lávky cez rieku, bude prepájať existujúcu cyklotrasu s centrom obce (veľmi špecifická lávka s lanovkou).

Cezhraničnými výstupmi projektu budú tiež zdokonalený cezhraničný chodník a na ňom vybudovaná infraštruktúra: maketa Valašskej dediny, maľovaný historický chodník, amfiteáter, lávka, vyhliadková veža, odpočívadlo, informačné tabule.

„Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou pilotného turistického dňa po vybudovanej trase dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite. Súčasne zavedieme rad podujatí na zachovanie kultúrneho dedičstva zameraných na všetky vekové kategórie. V Rajczi sa zorganizuje kultúrne podujatie s ohľadom na valašskú kultúru, osídlenie a kuchyňu, v Novej Bystrici so zameraním na folklór, hudbu, tanec, zvyky,“ píše obec Nová Bystrica na svojom webe ako súčasť dokumentácie k projektu.

Text a foto: Petronela Hercová