V Povine orezávali nebezpečné veľké stromy

Jarné upratovanie, ku ktorému patrí aj orez alebo zrez stromov prebieha aj v obci Povina.

V obci sa pracuje na plno. Pripravujú sa opravy, malé regulácie, vybudovanie schodov na cintorín či osadenie nových lámp. Niektoré práce už obec zrealizovala, ako napríklad orez stromov a reáli ZŠ, ktoré svojou výškou a zdravotným stavom ohrozovali bezpečnosť detí a dospelých.

„Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku obec Povina pristúpila k vyrezaniu stromov v areáli ZŠ. Drevo zo stromov odložíme a urobíme v škôlke domček či vláčik,“ pre novinyknm.sk uviedla starostka obce Alena Dudeková.

Autor: Petronela Hercová

Foto: obec Povina

https://bestvpncanada.ca/