V Povine oslávili MDD

MDD v Povine

Detský džavot a dobrá nálada sprevádzala oslavy dňa detí aj v Povine. Radosť a zábava sa niesla celou obcou. Deti sa za svoje výkony odniesli aj sladké odmeny.

Pedagogický zbor ZŠ pripravil stanoviska s rôznými súťažami, deti boli obdarované sladkými balíčkami. Spestrenie dňa zabezpečili deťom príslušníci PZ KNM pprap.Mgr.,Bc. Vladimír Štefan a nstržm. Miroslav Ploštica, ktorí deťom urobili prednášku o práci polície, predviedli zbrane i policajné auto. Prednáška sa deťom veľmi páčila, kládli rôzne otázky,na ktoré dostávali odpovede. „Touto cestou mi dovoľte poďakovať sa príslušníkom PZ KNM, ktorí nam prišli spestriť medzinarodnyý deň detí,“ uviedla poslankyna obce Alena Dudekova.

MDD v Povine

Podklady textu: Alena Dudeková

Foto: Alena Dudeková

https://bestvpncanada.ca/