V Povine patrila nedeľa mamičkám

Urbársky dom v Povine sa v nedeľu ozýval krásnym spevom, folklórnym tancom i básničkami venovanými všetkými mamičkám i babičkám. Program si pod vedením pedagogického zboru pripravili detičky z Materskej, Základnej školy i zo Základnej umeleckej školy.

Hrou na heligónkach potešil Ondrejko s trojgeneráciou heligonkáriek z Papradna, ktoré publikum rozveselili i veselými vtipmi.


“Vzhľadom k tomu, že chceme chrániť životné prostredie, pripravili sme pre mamičky unikátny darček, plátenú tašku s erbom našej obce.
Srdečná vďaka patrí nielen všetkým za účasť, ale i kultúrnej komisii, Lukáškovi, Vikinke a Sárke za pomoc pri organizovaní Dňa matiek,” pre novinyknm uviedla starostka obce Povina, Alena Dudeková.


Autor: Petronela Hercová

Foto: Obec Povina

https://bestvpncanada.ca/