V Povine sa konalo zasadnutie Združenia miest a obcí Dolných Kysúc

Predstavitelia miest a obcí Dolných Kysúc sa stretli na spoločnom zasadnutí u starostky v Povine. Spoločne prebrali mnoho otázok týkajúcich sa rozvoja regiónu.

Vo štvrtok 21. marca sa na Obecnom úrade v Povine uskutočnilo rokovanie Združenia miest a obcí Dolných Kysúc. Starostka obce Alena Dudeková privítala hostí a odovzdala slovo predsedníčke Zmoku p. Mičianovej.

Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Kysuckej nemocnice v Čadci, ktorý zúčastnených informoval o finančnej situácií nemocnice a poďakoval sa za pomoc pri petícií k magnetickej rezonancii, ktorú nemocnica už čoskoro dostane. Riaditeľ nemocnice zároveň predostrel prosbu o pomoc pri darovaní krvi v rámci obcí. Pre občanov
by bol k dispozícii autobus a spoločne by išli darovať krv do nemocnice,
pretože ak ľudia darujú krv v transfúznej stanici, táto krv ide do Banskej Bystrice a odtiaľ ju nemocnica musí kupovať. Je dôležité, aby Ľudia z Kysúc darovali krv priamo v Kysuckej nemocnici v Čadci.

Následne hovorca a tajomník Rady expertov Zmosu Michal Kaliňák informoval o činnosti Zmosu, vývoji v komunálnej legislatíve, vo financovaní miestnej územnej samosprávy a tiež predstavil prvé výsledky národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Konštruktívna debata zahŕňala konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa naše obce stretávajú. Konsenzus návrhov ZMO Dolných Kysúc formou uznesenia implementuje na Snem Zmosu, ktorý sa uskutoční v máji v Bratislave.

Na záver sa starostka obce Alena Dudeková poďakovala predstaviteľom samospráv i samotným hosťom, ktorí prijali pozvanie na rokovanie. Vyjadrili presvedčenie, že takéto rokovania budú organizované pravidelne, vždy v inej samospráve okresu.

Autor: Petronela Hercová

Foto: obec Povina

https://bestvpncanada.ca/