V Radoli pripravujú plochu pre tréningové ihrisko s umelou trávou

tréningová plocha

V súčasnosti prebieha v obci Radoľa aj revitalizácia športového areálu. Stavebný ruch, ktorý vidieť v areáli je prípravou na menšiu tréningovú plochu s umelou trávou.

O podrobnejšie informácie sme opäť požiadali starostu obce Radoľa – Ing. Antona Tkáčika.

Aj v Radoli budú mať tréningové ihrisko

„Športový areál v Riekach podobne ako školský areál prechádza revitalizáciou. Dlhé roky do neho obec neinvestovala a postupne chátral. Postupne sme od roku 2011 vybudovali ochranné siete za bránami hlavnej hracej plochy, kompletne obnovili šatne, obnovili oplotenie, namiesto drevenej lávky sme nainštalovali bezpečnejšiu aj trvácnejšiu oceľovú lávku. Niekoľko rokov sme pripravovali priestor na výstavbu pomocného ihriska. V minulom roku 2017 sa nám podarilo získať grant na výstavbu menšej tréningovej plochy s umelou trávou od Slovenského futbalového zväzu.

Drenáž je súčasťou tohoto ihriska, keďže každé ihrisko je pomerne veľkou plochou, je potrebné zabezpečiť, aby na tejto ploche, ľudovo povedané, nestála voda a ihrisko sa nepoškodilo.

Sú to však len prípravné práce, ale treba ich dôsledne urobiť. Hraciu plochu by sme mali dokončiť koncom augusta. Ako sa vraví, potrebujeme ju ako soľ. Futbalový oddiel ŠK Radoľa je už posledný dedinský klub na Dolných Kysuciach s kompletnou štruktúrou – teda mladší žiaci, starší žiaci, dorast a muži, v určitých fázach roka aj prípravka to znamená viac ako 80 mladých ľudí, ktorí idú minimálne trikrát týždenne na dve hodiny na ihrisko športovať.  Okrem toho je dopyt aj po kvalitnej ploche pre neorganizovaných futbalistov.

tréningové ihrisko

Trávnatá plocha takúto záťaž neunesie a dnešná mládež je náročnejšia, už im nestačí škvara prípadne kamene, ako to bolo pred rokmi. Pritom je nesmierne dôležité podporovať  pravidelné športové aktivity najmä u detí. Aj učitelia mi potvrdzujú, že je poznať, ktoré deti v triede športujú a ktoré nie. Tie deti, čo pravidelne športujú, bývajú zdravšie aj cieľavedomejšie. Napokon tieto poznatky ovládali už starí Gréci pred 2500 rokmi, nazvali to kalokagathiou a podľa toho sa riadili pri výchove najmladšej generácie. Robia tak v súčasnosti aj v krajinách, o ktorých sa hovorí, že majú najvyššiu kvalitu života – a mali by sme to robiť aj my – hlivenie pri telefónoch či počítačových hrách musí dostať kvalitnejšiu konkurenciu.

ihrisko v Riekach

Veríme, že kvalitnejšie podmienky pritiahnu k pravidelnému pohybu ďalších chlapcov, ale aj dievčatá, ktoré hrajú futbal čoraz častejšie a neraz lepšie ako chlapci,“ pre novinyknm.sk uviedol starosta obce Radoľa.

Foto: FB stránka „Čo sa deje v Radoli“

 

https://bestvpncanada.ca/