V roku 2021 bude v našom meste s veľkou pravdepodobnosťou nová parkovacia politika

Na poslednom mestskom zastupiteľstve, ktoré prebehlo začiatkom decembra, poslanci schválili nové pravidlá parkovania, na základe ktorých sa obstará projekt regulácie parkovania v našom meste.

V skratke ide o zavedenie myšlienky parkovania jedného auta zdarma na jeden byt, čiže 1=1.

Nuž, s parkovaním je to v našom meste naozaj komplikované a bolo len otázkou času, kedy sa táto nepriaznivá situácia začne riešiť. S podobnými obmedzeniami v otázke parkovania sa už môžeme stretnúť aj v iných mestách.

Nový systém parkovania by upravoval pravidlá a podmienky nielen pre návštevníkov, ale ako už bolo spomenuté vyššie, aj pre rezidentov.

Rezident je obyvateľ s trvalým pobytom v Kysuckom Novom Meste.

Navrhnutý a schválený registračný poplatok na jedno auto v domácnosti má dva varianty:

1.varianta

BEZ POPLATKU

Rezident využije možnosť zakúpiť na jedno auto v domácnosti registráciu za nulový poplatok, ktorý je bez voľných parkovacích hodín pre návštevy. Znamená, že ak do domácnosti príde niekto na návštevu autom, tak bude musieť platiť poplatok za dočasné parkovanie podľa platného cenníka.

2.varianta

S POPLATKOM

Rezident využije možnosť zakúpiť aj na jedno auto v domácnosti registráciu s poplatkom, kde ako bonus dostane 150 hodín parkovania pre návštevu na jeden byt. Znamená, že ak do domácnosti príde niekto na návštevu autom, tak nebude musieť platiť poplatok za dočasné parkovanie, ale využije voľné minúty domácnosti, ku ktorej ide na návštevu.

Navrhnuté pravidlá ďalej upravujú:

Za druhé a každé ďalšie auto v domácnosti bude musieť rezident zaplatiť poplatok za registráciu, ktorý sa s každým ďalším autom navyšuje (druhú auto 20 eur, tretie a ďalšie 100 eur).

Rezident nebude musieť platiť za dočasné parkovanie automobilu v celej zóne dočasného parkovania na území Kysuckého Nového Mesta žiadny ďalší poplatok.

Každé auto v domácnosti na území Kysuckého Nového Mesta bude musieť byť zaregistrované.

Aj pre návštevníkov bude možnosť zakúpiť si mesačné či ročné parkovanie.

Za dočasné parkovanie sa podľa schválených pravidiel nebude platiť počas víkendu, konkrétne od piatka 18:00 hod do nedele 18:00 hod, za dočasné parkovanie sa nebude platiť ani počas štátnych sviatkov.

Za dočasné parkovanie sa nebude platiť ani za vozidlá, ktoré prepravujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na takýto druh dopravy.

ULICA BELANSKÉHO

Podmienky parkovania na ulici Belanského zostanú nezmenené a poplatok podľa platného cenníka za dočasné parkovanie budú musieť platiť aj návštevníci, aj rezidenti (teda aj občania s trvalým pobytom v KNM).

Firmy sídliace na území Kysuckého Nového Mesta nespadajú do kategórie rezident. Ale, za určitých podmienok, teda ak firma udelí zákonný súhlas používania vozidla na súkromné účely a táto osoba má trvalý pobyt na území Kysuckého Nového Mesta, môže byť toto vozidlo zaregistrované na rezidenta s nulovým registračným poplatkom.

Obyvatelia mestských častí si môžu vozidlá zaregistrovať rovnako ako obyvatelia Kysuckého Nového Mesta a využívať výhody rezidentského parkovania.

Stopku dostanú väčšie a ťažšie vozidlá – teda tie, ktoré presahujú hmotnosť 3500kg alebo jeden s rozmerov 1,8×4,8m. Tieto vozidlá budú môcť parkovať len na konkrétne vyčlenených plochách. Tieto miesta budú navyše spoplatnené a počtom limitované.

Krátkodobé parkovanie bude možné zakúpiť cez mobilnú appku alebo SMS.

Dodržiavanie pravidiel parkovania bude kontrolované viacerými spôsobmi.

Zdroj: rokovanie mestského zastupiteľstva + materiály na rokovanie

Foto: ilustračné

https://bestvpncanada.ca/