V roku 2022 sa spustí zálohovanie PET fliaš a nápojových plechoviek

Ministerstvo životného prostredia SR už vybralo správcu zálohovacieho systému. V podstate ani nebolo z čoho vyberať, keďže do súťaže sa prihlásil len jeden záujemca a to: konzorcium štyroch spoločností: Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu Slovenskej republiky.

Konzorcium počas rokovaní dokonca pristúpilo na ambiciózne plány MŽP SR. Jedným z nich je, aby zálohovanie plastových fliaš a nápojových plechoviek dosiahlo úroveň 90% do roku 2025.

Do siete prevádzok, ktoré budú PET fľaše a nápojové plechovky vykupovať by malo byť zapojených cez 6500 prevádzok – taký je plán.

Reálne zálohovanie sa spustí od roku 2022. Táto doba je potrebná na vybudovanie systému, inštaláciu automatov a označenie PET fliaš i nápojových plechoviek kódmi na zálohovanie.

„Ako záujemca v prezentácii vyhlásil, do zálohovania budú zaradené jednorazové obaly na nápoje – PET fľaše a plechovky s objemom od 0,1 l do 3l, výška zálohy bude 0,15 € a bude uvedená oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Zálohované obaly budú označené špeciálnym logom systému. Vrátiť sa môžu aj obaly neoznačené týmto logom, za tieto však nebude spotrebiteľom vyplatená záloha. Podľa výpočtov konzorcia, úvodné investície do systému budú predstavovať približne 5 mil. € na strane správcu, a ďalších cca 30 mil. € na strane obchodníkov, ktoré správca vyplatí jednotlivým obchodníkom a distribútorom prostredníctvom manipulačného poplatku,“ uvádza vo svojej správe MŽP SR.

Podľa informácií MŽP SR sa budú dať vykupovať iba PET fľaše a plechovky, ktoré budú označené kódom, teda fľaše za ktoré bola zaplatená záloha. Nebude možné vracať fľaše, ktoré boli na trhu pred zavedením zálohovania. Fľaša, za ktorú nebola zaplatená záloha, musí spotrebiteľ odhodiť do príslušnej zbernej nádoby na plasty, platí aj na nápojové plechovky.

Fľaše ani plechovky sa nebudú vracať skrčené. „Aby systém fungoval je nevyhnutné aby fľaše a plechovky, za ktoré bola zaplatená záloha boli označené kódom. Teda aby sa nevracali fľaše, ktoré boli kúpené v zahraničí a nebola za ne zaplatená záloha. Aby automaty vedeli kód prečítať, bude potrebné vracať fľašu nestlačenú,“ vysvetľuje MŽP SR na svojom webe.

Cieľom zálohovania PET fliaš a hliníkových plechoviek od nápojov je znížiť množstvo tohto odpadu v prírode. Spustiť by sa mala aj kampaň, ktorá bude ľudí informovať a motivovať v tom, aby odpad nevyhadzovali do prírody.

Zálohový systém je dobrým krokom ako pomôcť očistiť prírodu od odpadu (potvrdzujú to aj skúseností z iných krajín, kde systém funguje (napr.Litva).

Ale, ešte dôležitejším krokom je, aby si ľudia uvedomili zásadnú vec: menej je niekedy viac! Znamená to prehodnotiť svoje potreby ohľadom vecí, ktoré kupujeme. Platí to aj pri potravinách!

Text: Petronela Hercová

Foto: Pixabay

Zdroj info: MŽP SR

https://bestvpncanada.ca/