Viera z papiera

Kaštieľ v Radoli v spolupráci s Klubom papierových modelárov a modelárov z Hlohovca a Modry pozýva na výstavu, prezentujúcu sakrálnu architektúru vo forme papierových zmenšenín modelov. Sprístupnená je do 7. apríla 2020. 

Výstava je rozdelená do troch častí – architektúra na Slovensku, pamiatky české a svetová architektúra. Návštevníkov čaká cesta storočiami od stredovekých románskych rotúnd po kostol vo funkcionalistickom štýle z dvadsiateho storočia, od rotundy sv. Jiří na povesťami opradenej hore Říp po neogotický kostol s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku, nachádzajúci sa v Spišskej Novej Vsi.

Zaujímavosťou je aj rekonštrukcia znovuobjavenej rotundy sv. Václava na Malostranskom námestí v Prahe. Najväčšie zastúpenie má Bratislava a to Kostolom sv. Alžbety známym ako Modrý kostolík, Kostolom sv. Mikuláša, Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, známejším ako Blumentálsky kostol a Dómom sv. Martina. Okrem kresťanských sakrálnych stavieb sú na výstave zastúpené aj modlitebne židovskej cirkvi a to Synagógou status quo ante z Trnavy a synagógou z Veličnej. V časti venovanej slovenským chrámom je prezentovaný aj pripravovaný model katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Bonusom výstavy sú autorské modely zvoníc od Michala Šimka. Výstava je doplnená sakráliami zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci a počas nej sa budú konať tvorivé dielne nielen pre školákov ale i pre seniorov s názvom Čaro vitráže, na ktorých budú tvoriť originálne pozdravy s vitrážkami. Dielne sú pripravené aj pre rodičov a deti počas nedeľných prehliadok kaštieľa. 

zdroj: Kysucké múzeum v Čadci