Vybudovanie cyklotrasy o milimeter bližšie

vybudovanie cyklotrasy cez KNM

Už od minulého roka prebiehajú dialógy a stretnutia medzi predstaviteľmi obcí dolných Kysúc a Žilinským samosprávnym krajom, ktorý sa týka vybudovania cyklotrasy. Komunikácia a posun v tejto veci, ale nejde tempom, ktorý by si obyvatelia predstavovali.

Vybudovania cyklotrasy, ktorá by prepojila jestvujúce cyklotrasy v Žiline a v Krásne nad Kysucou, sa obyvatelia dolných Kysúc dožadujú už roky. Jej vybudovanie sa na podnet Žilinského samosprávneho kraja začalo intenzívnejšie riešiť v minulom roku. No náležitosti a potrebné kroky, ktoré predchádzajú samotnej výstavbe cyklotrasy sa hýbu veľmi pomaly.

Vybudovanie cyklotrasy je v štádiu riešenia

„V súčasnosti prebieha proces schvaľovania Zmluvy o zriadenie združenia medzi jednotlivými dotknutými obcami a mestami (Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Rudina, Rudinka a mesto Žilina). Súčasťou zmluvy sú aj stanovy združenia a určenie trasovania cyklotrasy. Každá dotknutá obec musí mať zmluvu schválenú obecným zastupiteľstvom, pričom na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov. Mesto Kysucké Nové Mesto už má zmluvu schválenú. Následne sa táto podpísaná zmluva zašle na Okresný úrad Žilina na registráciu združenia. Potom sa odovzdá Žilisnkému samosprávnemu kraju (ŽSK), ktorý dá spracovať štúdiu trasovania  celej cyklotrasy z Ochodnice do Žiliny-Budatín. Táto štúdia bude podkladom pre spracovanie projektu k uvedenej cyklotrase,“ znie odpoveď z mestského úradu Kysucké Nové Mesto.

O milimeter bližšie k cyklotrase

O informácie sme požiadali aj poslanca mestského zastupiteľstva  a ŽSK Mgr. Mateja Fabšíka, s ktorým sme o vybudovaní cyklotrasy komunikovali už aj predtým. Z informácií, ktoré sme získali je zrejmé, že do roka a asi ani do dvoch cyklotrasa reálne vybudovaná nebude.

„Riešenie náležitostí okolo vybudovania cyklotrasy sa mohlo realizovať už pred piatimi mesiacmi. Na môj podnet a podnet starostky obce Rudina, ktorá je predsedníčkou ZMOS dolných Kysúc, bolo zvolané stretnutie ZMOS dolných Kysúc, VÚC a nás – poslancov vo VÚC. Tam sa konečne vysvetlili veci, teda pridelila sa zodpovednosť za jednotlivé kroky predprípravy projektu. Výsledkom stretnutia bolo, že do týždňa mesto Kysucké Nové Mesto vyhotovilo zmluvu, ktorú musia schváliť jednotlivé zastupiteľstvá dotknutých obcí. Kysucké Nové Mesto vstup do združenia obcí schválilo už v decembri. Následne môže VÚC robiť štúdiu, na základe ktorej sa môžu žiadať granty a dotácie, môžu sa vysporiadať pozemky a realizovať ich výkup. Toto sa, ale mohlo začať realizovať už omnoho skôr. Štúdiu na cyklotrasu sme už mohli mať. Teraz musíme aj my, aj ostatné obce zmeniť územné plány a to bude, najmä pre obce, asi väčší boj. Do územných plánov sa musí tá cyklotrasa dostať ako cyklotrasa vo verejnom záujme, aby bol proces výkupu pozemkov jednoduchší,“ pre Novinyknm vysvetlil poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec ŽSK, Mgr. Matej Fabšík.

Autor: Petronela Hercová

Foto: pixabay