Vyjadrenie primátora KNM k otvorenému listu od pána Suľovského, Máčkovej a iných

Na facebook stránke Kysucké Nové Mesto nové a krajšie sme zaregistrovali prezdieľané vyjadrenie primátora KNM k otvorenému listu od pána Suľovského, Máčkovej a iných.

Aj napriek tomu, že sme ho osobne neobržali dovoľujeme si ho zverejniť:

Vážení občania
Včera mi bol doručený otvorený list od pána Súľovského, Máčkovej a iných. Už dnes som bol oslovený redaktorkou týždenníka Žilinský večerník, kde ma žiadajú o stanovisko k tejto téme.
Keďže do dnešného dňa som nebol oslovený s obdobnou požiadavkou od „novinárov“ Noviny KNM, ktorý mimochodom tento otvorený list zverejnili“, oboznamujem Vás s mojim postojom na otázky k tejto téme:

Dobrý deň!
Najskôr Vám chcem poďakovať za Vaše otázky a záujem. V súvislosti s touto témou by som chcel hneď v úvode zdôrazniť, že plánovaná revitalizácia parku v Kysuckom Novom Meste nie je realizovaná pod taktovkou mesta. Táto iniciatíva vzišla výlučne z požiadavky skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa chcú touto témou reálne zaoberať. A mesto, tak ako aj v prípade iných dobrovoľníckych akcii, je len nápomocné pri vybavovaní potrebných dokumentov či technickej podpory. Nie je pravdou, že celú akciu zastrešuje Kysucké Nové Mesto. Kompetentnou osobou, ktorá je schopná odpovedať fundovanejšie ako ja, je Ing. Tibor Hradňanský. Práve on s niekoľkými dobrovoľníkmi je iniciátorom tejto revitalizácie. Chcem ešte poznamenať, že autori otreného listu primátorovi z 1. Júla 2019 búchajú na nesprávne dvere aj napriek tomu, že sa ešte nič konkrétne nedeje. Celý návrh revitalizácie je len v prípravnej fáze a po jej ukončení bude predstavený nie len zastupiteľstvu na schválenie, ale aj verejnosti na pripomienkovanie.
Napriek tomu, že som vo funkcii primátora len relatívne krátky čas, je to moje predsavzatie, že nič nepôjde na schválenie bez diskusie či pripomienkovania. Aj v tomto prípade si najskôr počkajme na štúdiu a potom sa vyjadrujme. Nie je fér kritizovať čokoľvek pred úvodným predstavením tohto zámeru. Samotní autori tohto listu si možno neuvedomujú, čo spôsobujú. Nakoľko berú chuť aktivistom, ktorí bez akéhokoľvek nároku na odmenu majú záujem niečo v našom meste vylepšiť a skrášliť. Dovoľte mi preto, aby som sa im aj touto cestou poďakoval. Nech vydržia v tom čo začali, aby celý projekt aj v spolupráci s našim mestom dotiahli do úspešného konca. Verím, že na konci nášho úsilia bude výsledok, s ktorým budeme všetci spokojní a bude slúžiť obyvateľom celého mesta.

Marián Mihalda – Váš primátor