Vyjadrenie primátora KNM na cirkusové vystúpenia v našom meste

Zľavy na wellness pobyty
Odmena za nákup na ZľavaDňa

Vážení občania,
v posledných dňoch som často dotazovaný a krtizovaný v súvislosti s vystupovaním cirkusu v našom meste. Zašlo to až tak ďaleko, že sa mi dokonca niektorí vyhrážajú trestným oznámením za to, že údajne napomáham týraniu zvierat.
Verejne prehlasujem, že s požiadavkou na schválenie vystúpenia cirkusu v meste sa na mňa nikto neobrátil. Cirkus, ktorý je momentálne v našom meste, je rozložený výlučne na súkromných pozemkoch a nie na pozemku mesta.
To znamená, že som nič neschvaľoval ani nepovoľoval.
Všetkých ubezpečujem!
Ak ma požiada o súhlas na vystúpenie cirkus, o ktorom sa vie, že týra zvieratá, v žiadnom prípade nepovolím vystúpenie v meste, ba čo viac, sám upozorním kompetentné orgány, aby situáciu riešili.
Zároveň vyzývam všetkých, ktorí nemajú dostatočné informácie, aby nešírili nepravdy!

Marián Mihalda – Váš primátor