Výročná schôdza včelárov v Kysuckom Novom Meste

V nedeľu 27.1.2019 sa v doobedných hodinách uskutočnila výročná členská schôdza Slovenského zväzu včelárov KNM, ktorá sa niesla v duchu 70. výročia od jej založenia.

Hlavným bodom programu bolo prerokovanie plánu činností pre rok 2019 a odporúčania liečenia včelstiev.
Následne predseda zväzu Miloš Belan so starostkou obce Povina Alenou Dudekovou ocenili dlhoročných kysuckých včelárov a poďakovali sa im za prácu.

Skúsenosti a znalosti si včelári vymenili aj so svojimi kolegami z družobných organizácií z Čiech a Poľska, ktorí pohármi ocenili predsedu ZO SVZ KNM Miloša Belana.

Pán farár Marek Mucha podal hodnotný odkaz stovke včelárov a po spoločnom obede pokračovali v diskusii.

„Chcem sa poďakovať včelárom za pomoc pri brigádách počas roka ako i za pomoc či už darovanie 2% z daní alebo za finančné dary. Zároveň sa chcem poďakovať p. Jožkovi Fruckovi za úl ležan ktorý slúži na včelnici ako učebná pomôcka,“ uviedol Miloš Belan.

Čánok a foto poskytla obec Povina a Slovenský zväz včelárov Kysucké Nové Mesto