Výška celkovej vybratej dane za psa v roku 2018, 2019 – náklady na projekt stojany s vreckami na psie exkrementy

V Kysuckom Novom Meste na určitých miestach pribudli stojany na psie exkrementy. V súčasnosti by ich malo byť v meste 15 kusov. Možno pribudnú ďaľšie.

Psíčkari a ich nezodpovedné správanie sa v súvislosti s upratovaním exkrementov je dlhodobým problémom, na ktorý sa sťažujú obyvatelia v meste. Každý rok počas zimy, keď mesto pokryje snehová vrstva, vidieť koľko exkrementov je všade vôkol nás. Mnohí sa ohrádzajú tým, že mestu platia dane za psa a nič na oplátku nedostávajú, že v meste nie sú k dispozícii stojany s vreckami na psie exkrementy alebo sa vyhovárajú na chýbajúce špeciálne nádoby na odhadzovanie exkrementov.

Nové vedenie mesta sa rozhodlo problém riešiť. Na prelome mesiacov október a november mesto v spolupráci s údržbou mesta osadilo držiaky s papierovými vreckami na psie exkrementy. Zatiaľ je na rôznych miestach umiestnených 15 stojanov. Ak sa osvedčia mesto osadí ďalšie. O ich umiestnení budú rozhodovať požiadavky občanov.

Koľko stáli stojany s vreckami na psie exkrementy

V meste sa inštalovali stojany s vreckami na psie exkrementy v cene 655,20 EUR, papierové vrecká s lopatkou v cene v cene 158,40 EUR, doprava v cene 33,60 EUR, celková investícia v cene 847,20 EUR.

Výška vybratej dane za psa v roku 2018 a 2019

Mesto vybralo za rok 2018 na dani za psa finančné prostriedky vo výške 10 551, 02 EUR, v roku 2019 k 25.11.2019 je to 9870, 93 EUR.

Text a foto: Petronela Hercová