Výsledky prieskumu: Obyvatelia preferujú výstavbu cesty pred výstavbou železničnej zastávky KNM-juh

doprava v KNM

Prednedávnom bola na sociálnej sieti Facebook zverejnená informácia o tom, že medzi primátorom Kysuckého Nového Mesta, predsedom podnikateľov Kysúc, generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky a Janom Maroszom prebehlo rokovanie o zriadení železničnej zastávky Kysucké Nové Mesto-juh, ktorá by mohla pomôct zmierniť komplikovanú dopravnú situáciu v Kysuckom Novom Meste. Keďže názory na dané riešenie boli medzi obyvateľmi rôzne, rozhodli sme sa uskutočniť prieskum, týkajúci preferencií obyvateľov.

Náš historicky prvý prieskum, máme za sebou.  Žiaľ, výsledky z neho nemožno považovať za vypovedajúce, pretože sa doň zapojilo iba 147 ľudí, čo je pre vyvodenie akýchkoľvek plnohodnotných záverov nepostačujúce.

Pre zaujímavosť, ale zverejňujeme štatistiky, ktoré sme zosumarizovali.

Do prieskumu sa zapojilo 147 respondentov, z toho bolo 60 žien, 81 mužov a 6 respondentov neuviedlo pohlavie.

Na otázku, ktorá znela: Pri riešení komplikovanej dopravnej situácie v KNM by ste uvítali vybudovanie cesty od spoločnosti Schaeffler, ktorá by viedla cez pole smerom na cestu k neslušskej priehrade, kde by sa následne napojila na komunikáciu medzi KNM a Rudinou alebo vybudovanie železničnej zastávky KNM- juh?

V súvislosti s danou otázkou je potrebné uviesť, že v príspevku na sociálnej sieti sa nepísalo nič o výstavbe cesty, ktorá sa spomína v otázke. My sme, ale mali vedomosť aj o tejto alternatíve. V krátkosti sme o nej písali pri spustení prieskumu. Okrem toho je potrebné uviesť, že sme nemali vedomosť o tom, že by sa mohli, respektíve mali realizovať oba varianty súčasne, ako to neskôr v komentári uviedol jeden z poslancov mestského zastupiteľstva.

Je, ale veľmi pravdepodobné, že na realizáciu oboch variánt súčasne sa v príslušných rozpočtoch nenájdu finančné prostriedky. V príspevku sa píše, že na výstavbu železničnej zastávky by bolo potrebných 1-milión eur, ktoré Železnice Slovenskej republiky nemajú.  Je len ťažko uveriteľné, že na vybudovanie železničnej zastávky prispeje Ministerstvo dopravy, keďže aj na výstavbu D3 sa len ťažko hľadajú financie. Toto nie je naše subjektívne zhodnotie, takto to vyplýva z doterajšieho priebehu a z informácií, ktoré boli v súvislosti s D3 zverejňované.

Z výsledkov nášho prieskumu vyplynulo, že výstavbu železničnej zastávky KNM-juh uprednostňuje 49 respondentov, cestu uprednostňuje 90 respondentov, 7 respondentov sa vyjadrilo, že význam majú obe riešenia súčasne a 1 respondent nevidí význam ani v jednom z riešení.

graf 2

Dôvody, pre ktoré tí, ktorí sa zapojili do prieskumu uprednostňujú železničnú zastávku sú napríklad to, že v meste je veľmi znečistené ovzdušie a ak by ľudia viac cestovali vlakom malo by to pozitívny vplyv aj na čistotu vzduchu.  Železničnú zastávku by tiež uvítali, tí ktorí vlakom cestujú aj v súčasnosti a pracujú v spoločnosti Schaeffler, pretože momentálne je to zo železničnej zastávky do podniku ďaleko cca. 25-minút pešo.

Tí, ktorí sú za vybudovanie cesty vo veľkej miere uviedli, že železničná zastávka má opodstatnenie len pre tých, ktorí žijú na trase Žilina-Čadca a cestujú do práce v Kysuckom Novom Meste. Lenže v Kysuckom Novom Meste pracuje veľa ľudí aj z okolitých  obcí, pre ktorých železničná zastávka nemá význam.

Čo sa týka výstavby cesty, medzi vyjadreniami respondentov zaznel aj názor, že výstavba cesty bude mať negatívny dopad na obce Rudina a Rudinka a tieto obce môžu byť proti jej výstavbe.

Tu treba poznamenať, že ani jedno riešenie nie je podrobne známe, ani o jednom nie sú dostupné podrobnejšie a vypovedajúce informácie, respektíve nie sú známe žiadne štúdie ani analýzy, ktoré by napovedali, aké pozitíva by dané riešenia mohli mať a či by vôbec mali želaný pozitívny vplyv na dopravu v meste.

Autor: redakcia novinyknm.sk

Snímka: archív redakcie