Výsledky prieskumu: V meste je toho veľa, čo v doprave treba riešiť

Pred nedávnom sme sa obyvateľov pýtali na komplikované dopravné úseky v meste, na ktorých by bolo potrebné zlú situáciu riešiť. Výsledky prieskumu sme spracovali do článku, okrem toho ich posunieme aj poslancom MsZ aj prednostovi mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.

V prvom rade asi nikoho neprekvapí, že mnoho dotazov sa týkalo Dubskej cesty, cez ktorú denne prechádza množstvo vozidiel osobnej, hromadnej, nákladnej a kamiónovej dopravy. V tomto prípade, vidia obyvatelia riešenie vo vybudovaní diaľnice a diaľničného privádzača alebo napríklad vo vybudovaní cesty cez pole, ktoré vedie smerom na Neslušskú priehradu. Toto je dlhdobý problém, ktorý má výrazný vplyv na celú dopravnú situáciu v meste, dlhodobo sa rieši a je v meste pomerne známy.  Našou povinnosťou je, ale v rámci toho, že sa objavil ako dotaz v prieskume, spomenúť ho.

V súvislosti s dopravou do spoločnosti Schaeffler sa, ale v našom priekume objavili aj iné dotazy, ktoré  priamo nesúvisia s vybudovaním diaľnice. Ide najmä o spôsob parkovania na bývalej autobusovej zastávke smerom do Dubia, ktorý je nevhodný a nebezpečný. „Autá  tu cúvajú nebezpečne do cestnej premávky, nevhodným šikmým parkovaním sa zúžila šírka cesty a autá  musia  často pri strete dvoch aút zísť z cesty. Autá tiež parkujú v zákrute smer Dubie, kde je nedostatočný rozmer vozovky, pretože tieto autá zasahujú do hlavnej cesty. Niektoré autá dokonca parkujú aj na chodníku, a napríklad matka s kočíkom je nútená zísť z chodníka a obísť auto po cestnej komunikácii, čo je nebezpečné.“

 

V rámci tohto problému navrhujú obyvatelia, ktorí sa zapojili do prieskumu, zrušiť parkovanie na danom mieste alebo zmeniť spôsob parkovania len na pozdĺžne a nie tak ako je teraz, že časť parkovacích miest je  pozdĺžna a časť šikmá.

Z ďalších dotazov v prieskume sme sa dozvedeli, že by bolo potrebné viac osvetliť prechod pre chodcov pri štadióne MKŠS, pretože vo večerných hodinách, keď je tma a auto vychádza z podjazdu, ide hore kopcom a prechod nie je vidieť tak, akoby bolo potrebné.  Medzi ďalšie neprehľadné prechody pre chodcov, na ktoré obyvatelia v priekume upozornili, patrí prechod pri diskontnej predajni Lidl, kde parkujúce autá bránia vo výhľade a teda aj v bezpečnom prechode cez prechod. Lepšie označiť a osveliť by bolo potrebné aj prechody pri železničnej stanici a autobusovom nástupišti. Neprehľadná je podľa dotazov občanov aj križovatka pri železničnom priecestí na Kukučínovej ulici, kde zaparkované autá sťažujú premávku cez križovatku, bezpečný prejazd cez križovatku sťažujú aj zaparkované autá v križovatke pri ZUŠ. Problémová sa javí aj križovatka na Neslušskej ceste (KNM-Dúbie-Nesluša),  križovatka na Komenského ulici pod kostolom, tiež výjazd z Lipovej ulice, kde  „parkujú autá pred križovatkou na Litovelskej ulici, je tam síce značka zákazu, no napriek tomu je tam, zlá viditeľnosť prichádzajúcich áut v smere od mesta na Rudinu“.

parkovanie komplikuje dopravu

Medzi dotazmi je tiež zaujímavá otázka: „Veľmi by ma zaujímalo, prečo nie je v našom meste vyhradené parkovacie miesto pre ZTP na celej ulici Belanskeho, ani jedno. Je to v poriadku?“

Nuž, aj na túto otázku sa pokúsime získať odpoveď.

Obyvatelia v priekume taktiež upozorňujú na to, že na Námestí slobody už parkuje ktokoľvek aj bez povolenia, tiež na to, že v meste vodiči veľmi často prekarčujú povolenú rýchlosť, na nedostačný počet parkovacích plôch po celom meste, na chýbajúce dopravné značenie, na nevhodné „retardéry“ a iné.

Z navrhovaných riešení zverejníme najmä toto jedno, ktoré sa týka komplexného riešenia dopravnej situácie v meste:

„Podľa mňa jednoducho sadnúť do auta (nejaká profesionálna skupina)  a jazdiť po komunikáciach podľa možnosti vo všetkých časových obdobiach (napr. v špičke sa môžu ukázať úplne iné nutnosti, ako pri voľnom prechode), všetko poriadne zdokumentovať, odborne posúdit, dať ešte aj prípadne do „debaty“ verejne a potom konať. Môže sa to robiť tiež postupne, napr. začať od povinského mosta, urobiť Kamence, potom trocha skontrolovať ako to prebieha a funguje a postupovať plošne až na opačne extrémy mesta. Keď sa cesty a chodníky dobre vyznačia a farby budú skutočne viditeľné, bude aj samotné mesto krajšie, veselšie, luďom aj vozidlám sa bude lepšie a prehľadnejsie pohybovať.“

Možno mnohí obyvatelia mesta KNM zaregistrovali, že napríklad aj obec Radoľa nedávno pristúpila k zmenám spôsobu dopravy v obci, nakoľko pôvodné riešenie dopravy už nevyhovovalo potrebám a intenzite dopravy pre toto tisícročie.

Zdá sa, že v Kysuckom Novom Meste, je podobný problém.

Autor: Petronela Hercová

Foto: archív novinyknm

 

 

https://bestvpncanada.ca/