Výstavba bytového komplexu na Kamencoch by mala prebehnuť v desiatich etapách

Začiatok výstavby novej mestskej štvrte je naplánovaný na jeseň 2018. V Kysuckom Novom Meste by malo pribudnuť 26 bytových domov.

Bytová výstavba bude prebiehať pod taktovkou spoločnosti Istrofinal. Informácie o projekte je možné nájsť na stránke spoločnosti istrofinal.sk.

Okrem tejto stránky pre potreby tohto konkrétneho projektu spoločnosť zriadila aj profil na sociálnej sieti Facebook , kde budú môcť obyvatelia sledovať aktuálne informácie k projektu.

Stručná charakteristika projektu:

  • Výstavba by sa mala začať na jeseň 2018
  • V prvej etape by mali byť postavené 3 bytové domy, kde bude 67 bytov
  • V začiatku prvej etapy bude spustený aj predaj bytov, do poradovníka sa záujemcovia môžu nahlásiť už teraz
  • Prvé byty by mohli pritúliť svojich „domácich“ už na jeseň 2019
  • V rámci výstavby by v lokalite mali pribúdať aj polyfunkčné objekty s obchodnými priestormi, námestia, materská škola,  relaxačné centrum a rôzne športoviská

Celková výstavba potrvá niekoľko rokov, presný výpočet nie je uvedený.

Sumarizácia toho, čo sa v rámci výstvaby bytového komplexu prejednávalo na mestských zastupiteľstvách:

Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 21. septembra 2017 bola predložená štúdia na výstavbu spomínaneho bytového komplexu, ku ktorej mali poslanci veľa pripomienok. Napríklad sa im nepozdával pomer zelene pre danú novovýstavbu, parkovanie, výška bytvoých domov. Mestské zastupiteľstvo sa nakoniec s investorom dohodlo na stretnutí, kde spomínané pripomienky spoločne prerokujú.

O konkétnejšie informácie k projektu výstavby bytového komplexu na Kamencoch sme požiadali poslanca MsZ Mgr. Fabšíka.

Ako prvé nás zaujímalo a, nielen teda nás, či bude výstavbou zasiahnutý lesík. Dozvedeli sme sa, že lesík výstavbou bytového komplexu zasiahnutý nebude.  Momentálne sú pozemky na poli, kde má vyrásť bytový komplex skupované investorom s tým, že časť toho poľa už patrí do ochranného pásma diaľnice, čo znamená, že sú to pozemky, na ktorých sa nesmie stavať.  Žiaľ, obľúbená lesová časť z veľkej časti padne za obeť  práve výstavbe diaľnice. V tomto prípade je určite namieste uvažovať o alternatívnej výstavbe takejto zelenej zóny na inom mieste, pretože je verejne známe, že v tomto smere je to v Kysuckom Novom Meste naozaj slabé.

Ako ďalšie sme sa pýtali na výšku bytových domov. Dozvedeli sme sa, že v rámci projektu sú navrhnuté bytové domy od dvoch až po osemposchodové, teda niektoré budú štvorposchodové, niektoré šesťposchodové, niektoré dvojposchodové a niektoré osemposchodové s tým, že je tam navrhnutá aj polyfunkcia v podobe materskej škôlky, športoviska a  menších obchodíkov. Napríklad v druhej alebo tretej fáze by sa mal stavať objekt, kde práve v jeho spodnej časti je navrhnutá polyfunkcia, ktorá môže mať charakter v podobe služieb ako kaderníctvo, kaviareň, obchod a podobne.

V rámci zmien v štúdii sa robili zmeny aj v umiestnení polyfunkčných objektov. Keďže poslancom sa nepáčil pôvodný návrh, ktorý bol v semptembri predložený investorom na MsZ, investor vyhlásil architektonickú súťaž, na základe čoho bol celý pôvodný návrh prerobený. Túto architektoniskú štúdiu, ktorá je omnoho modernejšia  poslanci na jeseň 2017 aj schválili.

Pripomienky zo strany poslancov k prvotnému návrhu zazneli aj na riešenie parkovania, ktoré bolo podľa nich neefektívne a príliš betónové. Investor bol ústretový aj v tomto smere a v novom projekte vyriešil parkovanie pomocou zatrávňovakov, ale aj tak, že medzi budovami bude priestor na parkovanie riešený zelenou strechou. Napríklad prvé tri „bytovky“ budú mať parkovanie riešené práve prostredníctvom zelenej strechy, respektíve plnohodnotnej záhrady, čo znamená parkovacia plocha, ktorá sa bude nachádzať medzi budovami bude nadkrytá a navrchu tohto nadkrytia bude priestor, ktorý bude  oddychovo funkčný. Celé by to malo vytvárať dojem, že tam žiadne parkovanie nie je.  Parkovanie síce zostane na úrovni chodníkov a komunikácii, pretože v danej lokalite by bolo veľmi ťažké vybudovať podzemné garáže kvôli tomu, že pozemky sa nachádzajú na štrkovom podloží a tiež je tu veľmi silná spodná voda. Z tohto dôvodu by bola výstavba podzemného parkovania neekonomická a preto sa investor snažil vyriešiť parkovanie, takýmto funkčným spôsobom.

Čo sa týka farby fasády, bytové domy budú biele a budú dotvorené zelenými plochami. V rámci projektu by mal byť vystavaný napríklad aj chodník pre cyklistov, korčuliarov  a chodcov, ktorý sa bude tiahnuť po tej strane, ktorá je bližie k ulici Sládkovičová. Tento chodník by mal byť v réžii výstavby investora.

Problematickým sa v súvislosti s výstavbou javí iba výstavba na pozemkoch, ktoré patria urbariátu, na ktorom je navrhnutá výstavba ihrísk. Je veľmi pravdepodobné, že dohodnúť sa s týmto spoločenstvom bude veľmi problematické, čo znamená, že športoviská nebudú nikdy vybudované.

Celková koncepcia novej štúdie je vytvorená tak, aby bola v lokalite  rovnomerne zastúpená polyfunkcia a vytvárala kompaktný celok ladiaci s okolitým vzhľadom.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: autorka, facebook stránka KamenceKNM od Istrofinalu