Vystúpenie detí z MŠ 9. mája v CSS Kamence

Seniorov v CSS Kamence z príležitosti mesiaca úcty k starším prišli pozdraviť 24. októbra 2018 predškoláci z MŠ 9. mája v Kysuckom Novom Meste. Nádherný slnečný deň spríjemnili seniorom pásmom piesni a krátkych vystúpení na tému „Jeseň je tu“.

Spontánne vystúpenie detí vtiahlo prítomných do spoločného spevu a srdečného aplauzu. Na záver p. učiteľky popriali seniorom pevné zdravie, veľa radostných dní do života, deti ich obdarovali ružičkou a návštevu ukončili spoločnou fotografiou.

Vo štvrtok 25. októbra sme opäť privítali deti, tentokrát z MŠ Komenského. Taktiež prišli pozdraviť starkých pri príležitosti mesiaca úcty k starším piesňami a krátkymi scénkami. Seniori boli nadšení, so slzami dojatia sledovali vystúpenie najmladšej generácie, dojímavé recitácie, rezké tančeky. Po vystúpení deti obdarovali starkých drobnými darčekmi, čajníkom s balením čaju. Spoločná fotografia zostane ako spomienka na pekné prežité chvíle detí a seniorov.

Mgr. Ladislav Feiler, sociálny pracovník CSS Kamence