Web Údržby mesta bude podstránkou webu Kysuckého Nového Mesta

Objednávateľ politickej reklamy: Chilli Peppers s.r.o., Sasinkova 1097, Piešťany

webová stránka Údržby mesta

Web Údržby mesta Kysucké Nové Mesto je už dlhšie nefunkčný.  Pýtali sme sa na mestskom úrade prečo je tak a kedy a či vôbec bude stránka ešte fungovať.

Na webovej stránke Údržby mesta, teda tej, ktorá je už dlhšie nefunkčná, sa nachádzali infomácie napríklad o Zbernom dvore, ale napríklad aj články o tom, čo Údržba mesta zrealizovala alebo na čom priebežne pracuje.  Samozrejme, nie pre každého sú tieto informácie cenné, no nájdu sa ľudia, ktorých takéto info zaujíma. Ako napríklad nás v redakcii Novinyknm.sk. Z odpovede mestského úradu sme sa dozvedeli, že  webová stránka Údržby mesta bude opäť spustená, spolu s novým webom mesta ako jeho postránka. O novom webe, ktorý bude spustený zrejme už čoskoro sme písali v článku „Nová webová stránka a sms hlásnik budú spustené už čoskoro“.

Objednávateľ politickej reklamy: Jaroslav Šidlo, Litovelská 676, KNM

Vyjadrenie z mesta o webe Údržby mesta

„Webová stránka údržby mesta technický problém a suma za odstránenie problému by bola nerentabilná z dôvodu zrušenia stránky údržby.  Údržba mesta bude mať zriadenú podstránku na novom webovom sídle mesta Kysucké Nové Mesta,“ napísal v odpovedi pre Novinyknm.sk prednosta mestkého úradu Kysucké Nové Mesto.

Pre tých, ktorých zaujímajú informácie o Zbernom Dvore, tie sa nachádzajú aj na webovej stránke mesta a určite sa budú nachádzať aj na tej novej.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka