Web Údržby mesta bude podstránkou webu Kysuckého Nového Mesta

webová stránka Údržby mesta

Web Údržby mesta Kysucké Nové Mesto je už dlhšie nefunkčný.  Pýtali sme sa na mestskom úrade prečo je tak a kedy a či vôbec bude stránka ešte fungovať.

Na webovej stránke Údržby mesta, teda tej, ktorá je už dlhšie nefunkčná, sa nachádzali infomácie napríklad o Zbernom dvore, ale napríklad aj články o tom, čo Údržba mesta zrealizovala alebo na čom priebežne pracuje.  Samozrejme, nie pre každého sú tieto informácie cenné, no nájdu sa ľudia, ktorých takéto info zaujíma. Ako napríklad nás v redakcii Novinyknm.sk. Z odpovede mestského úradu sme sa dozvedeli, že  webová stránka Údržby mesta bude opäť spustená, spolu s novým webom mesta ako jeho postránka. O novom webe, ktorý bude spustený zrejme už čoskoro sme písali v článku „Nová webová stránka a sms hlásnik budú spustené už čoskoro“.

Vyjadrenie z mesta o webe Údržby mesta

„Webová stránka údržby mesta technický problém a suma za odstránenie problému by bola nerentabilná z dôvodu zrušenia stránky údržby.  Údržba mesta bude mať zriadenú podstránku na novom webovom sídle mesta Kysucké Nové Mesta,“ napísal v odpovedi pre Novinyknm.sk prednosta mestkého úradu Kysucké Nové Mesto.

Pre tých, ktorých zaujímajú informácie o Zbernom Dvore, tie sa nachádzajú aj na webovej stránke mesta a určite sa budú nachádzať aj na tej novej.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka