Z Pivovarskej na Belanského dočasne bez jedného z chodníkov

IMG_0700_2

Mestom sa začala šíriť informácia o tom, že spadla časť múra ohraničujúceho areál farnosti kostola Panny Márie, medzi ľuďmi známi aj ako „dolný kostol“. Keďže ide o dosť frekventovanú uličku medzi ulicami Pivovarská a Belanského a využívajú ju aj deti cestou do škôl, ihneď sme sa na túto tému informovali na farskom úrade.

„Nakoľko kamenný plot z bočnej strany Farského kostola Panny Márie bol na viacerých miestach vertikálne prasknutý a nakláňal sa do strany chodníka, ktorý je využívaný na prechod medzi Belanského ulicou a Komenského ulicou a hrozilo jeho zrútenie, na čo bol Farský úrad upozornený aj zo strany mesta KNM, bol vypracovaný statický posudok Ing. Ľubomírom Knoškom, autorizovaným stavebným inžinierom v profesii statika stavebných konštrukcií. V statickom posudku sa konštatuje, že „konštrukcia oplotenia je nevyhovujúca a nestabilná a na hranici bezpečnosti. Oplotenie je nutné asanovať.“

Po získaní všetkých potrebných povolení – Biskupského úradu v Žiline (č. 403/2017-9), Krajského pamiatkového úradu v Žiline (č. KPUZA-2017/19839-2/72111/LEH), Stavebného povolenia Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste, Referátu územného plánu a stavebného poriadku a vydania Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby (č.1410/2017 – An), bola dňa 25. 01. 2018 začatá rekonštrukcia oplotenia, ktorá bude spočívať v odstránení súčasného oplotenia a následného postavenia nového, podľa projektu schváleného vyššie uvedenými kompetentnými inštitúciami.

Vopred sa ospravedlňujeme za obmedzenia pri prechode uličkou počas rekonštrukcie oplotenia. Ďakujeme za pochopenie.“ Farský úrad Panny Márie, Kysucké Nové Mesto

Autor: Miroslav Janouš

Foto: autor

https://bestvpncanada.ca/